POPLATKY ZA ROK 2020

Prosíme o kontrolu úhrady poplatků za rok 2020.
Obec Halenkovice žádá občany, aby si zkontrolovali, mají-li zaplaceny všechny poplatky za rok 2020 (odpad, stočné, pes a doplatek kabelovka).
V případě, že jste některý poplatek neuhradili, učiňte tak urychleně, nejpozději do konce listopadu 2020, a to v rámci otvírací doby kanceláře OÚ. Děkujeme.