OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

v naší obci

Zimní údržbu místních komunikací (MK) - mimo chodníků, některých účelových komunikací (UK) a veřejných ploch bude zajišťovat smluvní firma SM. HA Jiří Pavelka s.r.o. – traktor se zadní radlicí a posypovým závěsem. Chodníky bude zajišťovat Obec Halenkovice svými mechanizačními prostředky – malotraktor s přední radlicí s posypovým závěsem. V kalamitních situacích pak další najatá technika.

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

Úklid bude zahájen a prováděn dle sněhových a povětrnostních podmínek. Odklízení sněhu začíná v době, kdy vrstva napadeného sněhu dosáhne 5 cm. Sníh je nutno odstraňovat v rámci technických a ekonomických možností dříve, než jej zhutní provoz. Na komunikacích se odstraňování sněhu provádí v celé šířce. Na chodnících musí udržovaný pruh činit nejméně 0,7 m.
1. Pořadí – do 4 hodin – střed obce (obecní úřad, škola, obchody, chodníky – Pláňavy, Kateřinice, Zlámanec, Kopec, Dolní konec)
2. Pořadí – do 12 hodin – spirálově od středu obce (Dolina, Svaté, Zádřinové)
3. Pořadí – nejpozději do 48 hodin všechny ostatní MK ve velké vzdálenosti od středu obce (Hradská, Kržle spodní, Kržle horní, Zemanová, Járky)

Celý Operační plán zimní údržby je k dispozici k přečtení zde ve formátu PDF.