Nová zelená úsporám LIGHT - Pozor na pochybné firmy

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

obracím se na Vás s důležitou informací týkající se administrace žádostí v programu Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light), který je určen zejména pro starobní a invalidní důchodce a další příjemce vybraných typů sociálních dávek. 

Chtěla bych vás upozornit, že na trhu se pohybuje řada firem, které se snaží občanům tyto dotace vyřizovat a zároveň s tím jim nabízet další firmy, které jim daná opatření realizují. Z kontaktu s některými žadateli víme, že jejich jednání není vždy korektní (neseznámí je řádně s podmínkami dotace, berou si od klientů citlivé údaje např. pro přihlášení přes identitu občana, sepisují s nimi smlouvy na vyřízení dotace, které nejsou při vyřizování přes MAS vůbec potřeba apod.). Navíc samotnou žádost o dotaci nemohou občanům takové firmy nikdy sami podat, vždy je nutné stanovisko MAS nebo EKIS (Energetická konzultační a informační střediska garantovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu). Tyto firmy se někdy obrací i na nás a nabízí nám různé druhy „spolupráce“.

Ráda bych upozornila, že od začátku programu NZÚ Light vyřizujeme pro občany v území MAS SCHP žádosti o dotace zcela zdarma (máme proškolené zaměstnankyně, které se plně věnují kompletní pomoci při administraci žádostí, jejich zpracování, podání a vyúčtování, včetně odborných posudků). Tuto činnost nám proplácí Ministerstvo životního prostředí (resp. Státní fond životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy) a v žádném případě za ni nemůžeme a nechceme čerpat žádné další výhody, ať už od samotných žadatelů, a nebo od komerčních firem. Těm samozřejmě nemůžeme zakázat, aby nabízely své služby, ale nikdy toto nesmí dělat pod záštitou jakékoliv spolupráce s MAS SCHP.

Pokud se tedy i na Vás některé firmy v souvislosti s NZÚ Light obrátí a budou Vám cokoliv nabízet, je jistě na Vašem uvážení, nakolik s nimi budete chtít spolupracovat, každopádně znovu upozorňuji, že s Místní akční skupinou Severní Chřiby a Pomoraví není a nebude žádná spolupráce s žádnou firmou v oblasti NZÚ Light domluvena.

Kontakty a základní informace k NZÚ Light jsou k dispozici na našem webu: http://masschp.cz/nzu%2Dlight/ms-2205/p1=2205.

Přílohou zasílám také jednoduchý leták s našimi kontakty, který si můžete vytisknou a v případě potřeby předat zájemcům o dotaci.

Pokud budete mít k výše uvedenému jakýkoliv dotaz či připomínku, obraťte se, prosím, na mě.

Děkuji a přeji pěkný den.


Hana Ryšková

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. 

Košíky 172, 687 04

IČ: 27057607

www.masschp.cz

tel.: 604 366 154