Naše knihovna je KNIHOVNOU ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE 2023

Vážený pane starosto,

dovoluji si Vám oznámit, že Vaše knihovna získala ocenění „Knihovna Zlínského kraje“ roku 2023. K získání tohoto ocenění Vám srdečně gratuluji.

Udělení tohoto ocenění schválila Rada Zlínského kraje dne 17. 7. 2023 usnesením č. 0692/R18/23 a s oceněním je spojeno poskytnutí finančního daru knihovně ve výši 10.000 Kč.

Slavnostní předání ocenění „Knihovna Zlínského kraje“ a „Knihovník Zlínského kraje“ roku 2023 se uskuteční 17. října 2023 od 12:30 hodin ve Zlíně, bližší informace a pozvání obdržíte později.

Ještě jednou přijměte mé blahopřání a budu se těšit na osobní setkání.

S přátelským pozdravem


Ing. Blanka Herzanová
Metodická a koncepční činnost v oblasti kultury
Oddělení kultury ■ Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Zlínského kraje ■ tř. Tomáše Bati 21 ■ 761 90 Zlín
577 043 611
zlinskykraj.cz
Oficiální stránky zlínského kraje