Informace k rekonstrukci silnice a výstavbě chodníku - od nové školy na Dolní konec

V pondělí dne 4. března 2024 bylo předáno obcí Halenkovice realizátorovi stavby firmě Swietelsky s.r.o. staveniště pro výstavbu nového chodníku a veřejného osvětlení. V tomto a dalším týdnu probíhají nezbytné přípravné práce, včetně zaměření inženýrských sítí, vytyčení tras veřejného osvětlení a chodníku.
Od 18. března do 25. dubna proběhne výstavba nového veřejného osvětlení a příprava pro výstavbu nového chodníku. Průjezd po silnici bude omezen v minimálním rozsahu.

Hlavní stavební práce na rekonstrukci silnice začnou 25. dubna (týden po halenkovické pouti) a termín dokončení je určen na konec října. S tím bude spojena řada omezení pro pohyb automobilů a osob v celém úseku od nové školy až po Dolní konec.

Tímto vás zveme dne 4. dubna od 17 hodin do kulturního sálu Obecního úřadu Halenkovice na setkání s vedením obce a zástupci realizátora stavby Swietelsky s.r.o., kde vám bude přiblížen celý průběh rekonstrukce silnice a výstavby nového chodníku. Zároveň vám odpovíme na vaše dotazy.

Předem vám děkujeme za vaši trpělivost a vstřícnost při celém průběhu stavby. Doufáme, že našim společným cílem je na podzim projížďka po nové silnici a procházka po novém chodníku.

V případě dotazů se obracejte na starostu nebo místostarostu obce.