Hodnocení žáků ZŠ za I. pololetí

Vážení rodiče,

žáci naší školy budou za 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni známkami.

Předání vysvědčení:

Žáci 1. a 2. ročníku dostanou výpis z vysvědčení 28. ledna 2021 ve škole.
Žákům 3. až 9. ročníku bude výpis z vysvědčení předán nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.
28. 1. 2021 budou známky za 1. pololetí školního roku 2020/2021 zveřejněny žákům a zákonným zástupcům ve školním informačním systému Bakaláři (záložka: KLASIFIKACE-POLOLETNÍ KLASIFIKACE, v mobilní aplikaci záložka: POLOLETÍ).
V případě technických problémů se obraťte na Mgr. Olgu Idesovou nebo Mgr. Libora Lízala.

V pátek 29. 1. 2021 budou pololetní prázdniny pro všechny žáky a nebude probíhat ani distanční výuka.

Mgr. Olga Idesová
zástupkyně ředitelky školy