Dotace ze Zlínského kraje – vybavení jednotky SDH

Obec Halenkovice realizovala v roce 2019 nákup vybavení jednotky SDH: plicní automatika (6 ks), zásahový oblek (3 ks), zásahová přilba (3 ks),
zásahová obuv (3 páry).

 

„VYBAVENÍ JEDNOTKY SDH 2019“
Celkové náklady činily 112.481,– Kč. Zlínský kraj poskytl na tyto účely neinvestiční dotaci na základě smlouvy
č. D/0104/2019/KH do výše 53.000,– Kč.