Co musí naši chlapi nalézat v kontejnerech

Tím, že někdo nezodpovědný nasypal do kontejneru na papír nevhodný obpad (zbytky jídel, tácky od hořčice a chleba, kosti), znehodnotil tím celý obsah kontejneru a ten se musel vsypat do objemného odpadu. Tím se zvýší náklady na zpracování odpadu, který zaplatíme všichni. 
 

Dále žádáme občany, aby nevhazovali do nevhodných kontejnerů na tříděný odpad např: 

- kartonové obaly od mléka (patří do plastu)
- posmrkané kapesníky, použité vlhčené i papírové ubrousky (patří do směsného)
- použité dámské hygienické potřeby a potřeby pro inkontinenci, plus dětské použité pleny (patří do směsného)
- lidské exkrementy (!!!) a použitý toaletní papír (patří do wc, v případě nouze patří do bioodpadu) 
- plné kompoty ve skle v kontejneru (tak to by se slušelo vysypat kompoty do bioodpadu a sklo dát do kontejneru prázdné, víčka do kovu nebo plastu)

Dodatečné třídění těchto nevhodných odpadů zaměstnává naše obecní pracovníky a ubírá čas na jiné práce.