Povídání na faře: Sv. Ludmila a Sv. Václav - mučedníci na počátku našich dějin

21.09.2023

Kdy:  čtvrtek 21. září 2023


Kde:    Fara Halenkovice

Čas:     19:00 hodin

Povídat bude P. PhDr., Mgr. Vladimír Teťhal


Doba, ve které žila kněžna Ludmila a její vnuk Václav nebyla dobou klidu a vyžadovala osobní statečnost a také pevnou víru jak Ludmily, tak i Václava, kteří museli čelit životním zkouškám. Kníže Václav v první řadě hájili zájmy svého knížectví, čímž naplnil odkaz své babičky svaté Ludmily, která měla na starosti vzdělání svých vnuků.
Přijměte pozvání na Povídání o prvních českých mučednících a objevíme, že oba museli řešit obdobné problémy, před kterými stojí i naše současná společnost.


Zdroj: aukro.cz