Hlášení místního rozhlasu


  • Oznamujeme, že provoz školní jídelny bude zahájen v pondělí 17. 8. 2020, cizí strávníci na odběr obědů se mohou hlásit na telefonu 737 44 88 60.
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky ve spolupráci s Českou poštou zřídila od července 2020 nové kontaktní místo na Poště Partner v obci Halenkovice. Na kontaktním místě je pro občany zajištěn informační servis a služby v rozsahu podatelny. Mimo jiné zde můžete vyřídit registraci k největší zaměstnanecké zdravotní pojišťovně, podat žádost o příspěvky z preventivních programů, provést registraci novorozence nebo podat přehled OSVČ.
  • Dne 13. 8. 2020 bude z technických důvodů zavřen sběrný dvůr na Dolině. Otevřen bude v pátek 14. 8. 2020 od 15 do 17 hodin. Můžete využít sběrný dvůr na Pláňávách, který je otevřen ve čtvrtek. 
  • Obvodní lékař MUDr. Petr Káňa oznamuje, že ve středu 12. srpna ordinuje v Napajedlích pouze do 10 hodin.
  • Souhlasy s uveřejněním jubilea, které jsme rozesílali našim oslavencům, můžete vhodit do poštovní schránky, která je umístěna na budově obecního úřadu (v pravé části u hlavních dveří).
  • Zahrádkářský svaz Halenkovice oznamuje, že přijímá objednávky na pálení letních kvasů. Zájemci se mohou hlásit u pana Dalibora Stuchlíka na tel. č. 773 482 040.
  • Dětský lékař MUDr. Okénka oznamuje, že termín dětské poradny v Halenkovicích je 18. 8. 2020.
  • Pojízdná prodejna Moravos bude ve středu 12. srpna 2020 prodávat v Halenkovicích brambory, koření, krmivo pro zvířata, hnojiva, drogerii, krémy a masti. Prodej se uskuteční v 11.15 hod. na Dolině, v 11.35 hod. na Dolním Konci a ve 12.10 hod. na Pláňavách. Více na tel. č. 604 917 535 nebo 604 366 886. Další prodej proběhne v sobotu 29.08.2020.
  • Arcibiskupské lesy a statky Olomouc nabízí prodej palivového dříví.  Informace vám podá Ing. Martin Procházka na tel. č.: 730 572 612, e-mail martin.prochazka@alsol.cz. Více najdete také na letáčku ve vývěsce na Pláňavách.
  • Zdravotní ústav ve Zlíně i letos pořádá akci pro občany „Zvýhodněný rozbor vody ze studny“. Akce na rozbory vody trvá do 31.8.2020. Informace najdete na webu obce a ve vývěsce na Pláňavách. V případě vašeho zájmu si potřebné dokumenty vyzvedněte v kanceláři OÚ. Firma provádí i jiné analýzy vod, zemin, odpadů, měření vibrací, hluku, osvětlení, koncentrace chemických škodlivin v ovzduší a měření z oblasti fyziologie práce.