19/2024 MěÚ Otrokovice – Veřejná vyhláška – O možnosti převzít písemnost – Ladislava Gregorová Líšná - vrtaná studna p.č. 2184/2 (PK) – oznámení o zahájení řízení

Datum vyvěšení: 04.04.2024


Dokumenty ke stažení