63/2023 MěÚ Otrokovice – odbor ŽP – VV – O možnosti převzít písemnost – zahájení vodoprávního řízení a územ. a stavební řízení – OTRK/OŽP/51287/2023/HEJ

Datum vyvěšení: 23.10.2023


Dokumenty ke stažení