27/2023 – MěÚ Otrokovice – odbor dopravně správní – VV – Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na komunikacích Halenkovice – Pohádka

Datum vyvěšení: 04.05.2023

čj: OTRK/DOP/25931/2023/TON


Dokumenty ke stažení