104/2022 Obec Halenkovice – Rada obce – Záměr o úplatném pronájmu pozemku parc. č. 3606/32 v k.ú. Halenkovice

Datum vyvěšení: 09.12.2022


Dokumenty ke stažení