114/2020– Záměr prodeje – poz. parcel. č. 2370 v k.ú. Žlutava výměra 615 m2 – výběrové řízení

Datum vyvěšení: 13.11.2020

Vydává: Obec Halenkovice


Dokumenty ke stažení