43/2024 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územ. pracoviště Brno, Vyvěšení aukční vyhlášky 32/2024 – nabídka pozemků v k.ú. Halenkovice + přílohy

Datum vyvěšení: 27.05.2024


Dokumenty ke stažení