116/2020 – Záměr směny – poz. parcel. č. 3777/2 výměra 636 m2 – za pozemek o stejné výměře a bonitě v k.ú. Halenkovice- výběrové řízení

Datum vyvěšení: 13.11.2020

Vydává: Obec Halenkovice


Dokumenty ke stažení