Doporučené pokyny při nálezu uhynulého ptactva


V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáků v přírodě nebo na místech, kde není znám majitel ani správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a k neškodnému odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího.

Občan má tyto možnosti:

  1. zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí).
  2. spálení v kotli na pevná paliva.
  3. oznámení nálezu obecnímu úřadu, na jejímž katastrálním území místo nálezu leží.

Obecní úřad může:

  • kontaktovat k odvozu spádový asanační podnik.
  • kontaktovat k odvozu osoby, které mají povolení k výkonu veterinární asanační činnosti (např. osoby, které provádějí dezinfekci, dezinsekci, deratizaci).
  • kontaktovat soukromého veterinárního lékaře, který má v rámci své veterinární ordinace kafilerní box.
  • podat informaci o umístění sběrného kafilerního boxu.
Obec je v tomto případě zodpovědná za neškodné odstranění uhynulých ptáků a úhradu vzniklých nákladů. Veterinární asanace je v tomto případě řešena § 39 až 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).

Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky:

  • K manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné rukavice, roušku a pevné boty, čepici zakrývající vlasy.
  • Po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem.

Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správy.

Další informace týkající se chřipky ptáků jsou umístěny na adrese: www.svscr.cz

Výzva Policie ČR

V případě nálezu mrtvého ptáka v souvislosti s opatřeními týkajících se případného výskytu ptačí chřipky, žádá Policie ČR občany, ať se obrací přímo na Krajskou veterinární stanici Zlín.
Adresa: Lazy V/654 Zlín, odpovědný pracovník Dr. Gallas, 
tel: 577 009 641, 577 210 796 (Tento pracovník si uhynulého ptáka převezme k dalšímu přezkoumání). 
Při jeho nedostupnosti volejte OÚ Halenkovice.