Zdraví


Hygiena

→ Poskytnutí informace o kvalitě vody pitné a vody určené ke koupání osob (zvolená životní situace) 
→ Podání podnětu na porušování povinností v oblasti ochrany veřejného zdraví (nadměrný hluk a vibrace)

Léčiva

Nakládání s nepoužitelnými léčivy

Potraviny

→ Reklamace zkažené potraviny 
→ Jak se bránit proti nevyhovujícím potravinám v obchodní síti 
→ Podezření na zdravotní potíže související pravděpodobně s konzumací potravin

Zdravotní pojištění

→ Oznámení důležitých změn zdravotní pojišťovně 
→ Přihlášení novorozence do zdravotní pojišťovny 
→ Oznámení o úmrtí pojištěnce zdravotní pojišťovny 
→ Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem 
→ Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance 
→ Změna zdravotní pojišťovny a registrace u nově zvolené zdravotní pojišťovny 
→ Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za osobu bez zdanitelných příjmů 
→ Zdravotní pojištění českého občana v zemích EU, EHP a Švýcarsku (přechodný pobyt) 
→ Zdravotní pojištění českého občana mimo území členských států EU, EHP či Švýcarska 
→ Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou 
→ Žádost osoby samostatně výdělečně činné o snížení zálohy na pojistné na veřejné zdravotní pojištění 
→ Odvod pojistného za osobu samostatně výdělečně činnou, která zahajuje samostatnou výdělečnou činnost 
→ Registrace přeshraničního pracovníka, který pracuje v členském státě Evropské unie, bydlí v České republice 
→ Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou, která je současně zaměstnancem (a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem příjmů)

Zdravotně postižení

→ Příspěvek na péči 
→ Příspěvek na mobilitu 
→ Příspěvek na zvláštní pomůcku 
→ Průkaz osoby se zdravotním postižením 
→ Invalidita a žádost o invalidní důchod 
→ Nepříznivý zdravotní stav ve vztahu k sociálnímu zabezpečení 
→ Osoby zdravotně znevýhodněné a žádost o uznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné 
→ Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa a na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa

Zotavovací akce

→ Podmínky pořádání zotavovací akce pro děti