Sociální zabezpečení


Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Příspěvek na mobilitu 
Příspěvek na zvláštní pomůcku 
Průkaz osoby se zdravotním postižením

Dávky pěstounské péče

Odměna pěstouna 
Příspěvek při převzetí dítěte 
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 
Příspěvek při ukončení pěstounské péče 
Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Důchodové pojištění

Sirotčí důchod 
Vdovský důchod 
Vdovecký důchod 
Předčasný starobní důchod 
Odchod do starobního důchodu 
Dobrovolné důchodové pojištění 
Prokazování chybějících dob pojištění 
Invalidita a žádost o invalidní důchod 
Náhradní doba pojištění - péče o dítě do 4 let věku 
Důchodové pojištění osoby samostatně výdělečně činné 
Náhradní doba pojištění - doba evidence u úřadu práce 
Evidence dob pojištění - individuální konta pojištěnců 
Náhradní doba pojištění - doba péče o osobu bezmocnou, závislou 
Náhradní doba pojištění - civilní služba (do 22.12.2004) a vojenská služba 
Náhradní doba pojištění - doba soustavné přípravy na budoucí povolání studiem 
Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem 
Úprava důchodů podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu 
Náhradní doba pojištění - doba přípravy na zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním postižením 
Jednorázová peněžní částka (podle zákona č. 108/2009 Sb.) nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu 
Náhradní doba pojištění - pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (do 31.12.2009 plného invalidního důchodu) 
Náhradní doba pojištění - doba po skončení výdělečné činnosti, která zakládala účast na nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění, a to bez ohledu na to, zda občan v této době pobírá dávky nemocenského pojištění či nikoli 
Příplatek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nemocenské pojištění

Peněžitá pomoc v mateřství 
Nemocenské pojištění - OSVČ 
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 
Kontrola posuzování dočasné pracovní neschopnosti 
Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby 
Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů 
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce 
Nemocenské - dočasná pracovní neschopnost zaměstnance; nařízení karantény 
Ošetřovné (ošetřování nemocného člena rodiny, péče o dítě ve věku do 10 let)

Osoby zdravotně znevýhodněné

Osoby zdravotně znevýhodněné a žádost o uznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné

Pojistné na sociální zabezpečení

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - zaměstnanec 
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - zaměstnavatel 
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - osoba samostatně výdělečně činná

Pomoc v hmotné nouzi

Doplatek na bydlení 
Příspěvek na živobytí 
Mimořádná okamžitá pomoc

Sociální služby

Příspěvek na péči

Státní sociální podpora

Porodné 
Pohřebné 
Přídavek na dítě 
Příspěvek na bydlení 
Rodičovský příspěvek 
Žádost o rodinné dávky při zaměstnání či bydlišti ve státě Evropské unie