Rodina


→ Důchodový věk

 • Vdovský důchod
 • Vdovecký důchod 
 • Změna výplaty důchodu 
 • Úprava vdovských důchodů 
 • Předčasný starobní důchod 
 • Odchod do starobního důchodu 
 • Zaměstnávání starobních důchodců 
 • Výplata důchodu prostřednictvím České pošty, s.p. 
 • Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem 
 • Úprava důchodů podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu 
 • Jednorázová peněžní částka (podle zákona č. 108/2009 Sb.) nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu 
 • Příplatek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
   

→ Jména a příjmení

 • Ženská příjmení 
 • Změna jména a příjmení 
 • Příjmení po rozvodu manželství 
 • Prohlášení o volbě druhého jména
   

→ Manželství

 • Uzavření manželství zmocněncem 
 • Uzavření manželství v případě přímého ohrožení života 
 • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 
 • Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 
 • Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 
 • Uzavření manželství státního občana České republiky nebo bezdomovce (osoby bez státního občanství) v cizině

→ Narození dítěte

 • Porodné 
 • Rodičovský příspěvek 
 • Peněžitá pomoc v mateřství 
 • Přihlášení novorozence do zdravotní pojišťovny 
 • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

→ Náhradní rodinná výchova

 • Odměna pěstouna 
 • Příspěvek při převzetí dítěte 
 • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 
 • Příspěvek při ukončení pěstounské péče 
 • Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

→ Péče o dítě

 • Přídavek na dítě 
 • Ošetřovné (ošetřování nemocného člena rodiny, péče o dítě ve věku do 10 let)

→ Rozvod manželství

 • Rozvod manželství 
 • Výživné (vyživovací povinnost)

→ Výživné (vyživovací povinnost)

→ Úmrtí

 • Pohřebné 
 • Vdovský důchod 
 • Sirotčí důchod 
 • Vdovecký důchod 
 • Změna výplaty důchodu 
 • Úmrtí osoby nebo nález lidských pozůstatků a vypravení pohřbu 
 • Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem 
 • Jednorázová peněžní částka (podle zákona č. 108/2009 Sb.) nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu 
 • Příplatek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů