Rodina


Důchodový věk

Vdovský důchod 
Vdovecký důchod 
Změna výplaty důchodu 
Úprava vdovských důchodů 
Předčasný starobní důchod 
Odchod do starobního důchodu 
Zaměstnávání starobních důchodců 
Výplata důchodu prostřednictvím České pošty, s.p. 
Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem 
Úprava důchodů podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu 
Jednorázová peněžní částka (podle zákona č. 108/2009 Sb.) nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu 
Příplatek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 

Jména a příjmení

Ženská příjmení 
Změna jména a příjmení 
Příjmení po rozvodu manželství 
Prohlášení o volbě druhého jména
 

Manželství

Uzavření manželství zmocněncem 
Uzavření manželství v případě přímého ohrožení života 
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 
Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 
Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 
Uzavření manželství státního občana České republiky nebo bezdomovce (osoby bez státního občanství) v cizině

Narození dítěte

Porodné 
Rodičovský příspěvek 
Peněžitá pomoc v mateřství 
Přihlášení novorozence do zdravotní pojišťovny 
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Náhradní rodinná výchova

Odměna pěstouna 
Příspěvek při převzetí dítěte 
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 
Příspěvek při ukončení pěstounské péče 
Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Péče o dítě

Přídavek na dítě 
Ošetřovné (ošetřování nemocného člena rodiny, péče o dítě ve věku do 10 let)

Rozvod manželství

Rozvod manželství 
Výživné (vyživovací povinnost)

Vyživovací povinnost

Výživné (vyživovací povinnost)

Úmrtí

Pohřebné 
Vdovský důchod 
Sirotčí důchod 
Vdovecký důchod 
Změna výplaty důchodu 
Úmrtí osoby nebo nález lidských pozůstatků a vypravení pohřbu 
Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem 
Jednorázová peněžní částka (podle zákona č. 108/2009 Sb.) nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu 
Příplatek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů