Obrana a bezpečnost


Armáda - Profesionalizace armády

→ Zájem o služební poměr vojáka z povolání 
→ Studium na Univerzitě obrany nebo na Vojenském oboru při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze - Zájem o služební poměr vojáka z povolání

Armáda - Převod majetku

→ Úplatný převod nepotřebného movitého majetku 
→ Úplatný převod nepotřebného nemovitého majetku do vlastnictví fyzických a právnických osob

Ochrana občanů

→ Podnět k instalování kamerového systému 
→ Vyhlášení varovného signálu "Všeobecná výstraha" 
→ Únik nebezpečné chemické látky do životního prostředí 
→ Vyřazování stálých úkrytů civilní ochrany z evidence úkrytového fondu 
→ Údržba stálých úkrytů civilní ochrany - doporučený postup pro vlastníky úkrytů 
→ Postup občana, u kterého vznikl požár (nebyl-li požár likvidován jednotkou požární ochrany) 
→ Odcizení mobilního telefonu (zablokování nebo odblokování mobilního telefonu Policií České republiky)

Policie

→ Podání stížnosti na příslušníka či zaměstnance Policie České republiky 
→ Odcizení mobilního telefonu (zablokování nebo odblokování mobilního telefonu Policií České republiky)

Zbraně a střelivo

→ Zbrojní průkaz 
→ Zbrojní licence 
→ Evropský zbrojní pas 
→ Zbrojní průvodní list 
→ Průkaz zbraně a znehodnocení zbraně