Finance


Bankovky a mince

→ Výměna neplatných bankovek a mincí 
→ Výměna poškozených bankovek a mincí 
→ Odevzdání padělané bankovky nebo mince

Daně – Daňová přiznání

→ Podání přiznání k dani dědické 
→ Daňové přiznání ke spotřební dani 
→ Podání přiznání k dani z nemovitých věcí 
→ Podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
→ Vznik povinnosti podat daňové přiznání k dani silniční 
→ Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání 
→ Vznik povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
→ Daňové přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků nebo ze surového tabáku 
→ Daňové přiznání k dani z(e) elektřiny / pevných paliv / zemního plynu a některých dalších plynů 
→ Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení energetické daně osobám požívajícím výsad a imunit 
→ Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů - zelená nafta 
→ Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů - výroba tepla 
→ Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 56a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů - ostatní benziny 
→ Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 55 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů - mineralogické postupy a metalurgické procesy

Daně – Opravné prostředky

Podávání řádných a mimořádných opravných prostředků

Daně – Placení daní

→ Posečkání daně 
→ Placení záloh na daň silniční 
→​​​​​​​ Prominutí (příslušenství) daně 
→​​​​​​​ Žádost o vrácení přeplatku daně 
→​​​​​​​ Placení daní na účet finančního úřadu 
→​​​​​​​ Placení záloh na daň z příjmů fyzickými osobami 
→​​​​​​​ Postup při daňové exekuci podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád") 
→​​​​​​​ Doručení exekučního příkazu podle § 178 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád") 
→​​​​​​​ Doručení vyrozumění o výši daňových nedoplatků a upozornění na následky spojené s jejich neuhrazením podle § 153 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád")

Daně - Registrační a oznamovací povinnost

→​​​​​​​ Zrušení registrace 
→​​​​​​​ Oznámení změny registračních údajů 
→​​​​​​​ Registrace fyzické osoby povinné značit líh 
→​​​​​​​ Registrace distributora lihu - fyzická osoba 
→​​​​​​​ Registrace ke spotřební dani - fyzická osoba 
→​​​​​​​ Registrace k energetické dani - fyzická osoba 
→​​​​​​​ Registrace distributora pohonných hmot - fyzická osoba 
→​​​​​​​ Změna registračních údajů distributora lihu / zrušení registrace distributora lihu 
→​​​​​​​ Změna registračních údajů ke spotřební dani / zrušení registrace ke spotřební dani 
→​​​​​​​ Změna registračních údajů k energetické dani / zrušení registrace k energetické dani 
→​​​​​​​ Vydání povolení podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 
→​​​​​​​ Změna registračních údajů osoby povinné značit líh / zrušení registrace osoby povinné značit líh 
→​​​​​​​ Změna registračních údajů distributora pohonných hmot / zrušení registrace distributora pohonných hmot

Daně - Ukončení činnosti

→​​​​​​​ Zrušení registrace 
→​​​​​​​ Žádost o souhlas správce daně s ukončením činnosti 
→​​​​​​​ Změna registračních údajů distributora lihu / zrušení registrace distributora lihu 
→​​​​​​​ Změna registračních údajů ke spotřební dani / zrušení registrace ke spotřební dani 
→​​​​​​​ Změna registračních údajů k energetické dani / zrušení registrace k energetické dani 
→​​​​​​​ Změna registračních údajů osoby povinné značit líh / zrušení registrace osoby povinné značit líh 
→​​​​​​​ Změna registračních údajů distributora pohonných hmot / zrušení registrace distributora pohonných hmot

Daně - Vyměření daně

→ Žádost o sdělení výsledku vyměření daně

Daně - Zastupování

→ Zastupování daňových subjektů

Odškodnění

→ Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem 
→ Jednorázová peněžní částka (podle zákona č. 108/2009 Sb.) nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu 
→ Zhoršení sociální situace v důsledku škody na zdraví způsobené trestným činem, které zakládá právo na poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti 
→ Uplatnění nároku na náhradu škody způsobené při výkonu státní moci, došlo-li ke škodě v občanském soudním řízení nebo v řízení trestním, v soudnictví správním, jakož i v těch případech, kdy stát odpovídá za postup notáře či soudního exekutora 
→ Příplatek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
→ Zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zdravotní pojištění

→ Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance 
→ Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem 
→ Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za osobu bez zdanitelných příjmů 
→ Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou 
→ Žádost osoby samostatně výdělečně činné o snížení zálohy na pojistné na veřejné zdravotní pojištění 
→ Odvod pojistného za osobu samostatně výdělečně činnou, která zahajuje samostatnou výdělečnou činnost 
→ ​​​​​​​Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou, která je současně zaměstnancem (a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem příjmů)