Doprava


Dopravní nehody

→ Dopravní nehoda se škodou nad 100 000 Kč 
→ Dopravní nehoda se škodou do 100 000 Kč (včetně 100 000 Kč)

Dálniční kupóny a mýtné

→ Zpoplatnění obecného užívání pozemních komunikací

Evidenční karta řidiče, bodové hodnocení

→ Žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení 
→ Vydání elektronického výpisu bodového hodnocení řidiče z Centrálního registru řidičů prostřednictvím CzechPOINT@home

Paměťové karty (digitální tachograf)

→ Vydání paměťové karty řidiče pro digitální tachograf 
→ Vydání paměťové karty vozidla pro digitální tachograf 
→ Vydání paměťové servisní karty pro digitální tachograf

Pozemní komunikace

→ Uzavírka pozemní komunikace 
→ Návrh na změnu dopravního značení 
→ Zvláštní užívání - nadměrná přeprava 
→ Povolení stavby v silničním ochranném pásmu 
→ Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci 
→ Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu) 
→ Návrh na zřízení dopravního zařízení - krátkého příčného prahu 
→ Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod.

Profesní způsobilost řidiče

→ Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče

Registr vozidel

→ Zánik silničního vozidla 
→ Vyřazení silničního vozidla z provozu 
→ Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla 
→ Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel 
→ Vývoz silničního vozidla z České republiky a přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu 
→ Doklad o ekologické likvidaci vozidla (potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků) 
→ Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel - nové, dosud neregistrované silniční vozidlo 
→ Přidělení registrační značky vozidla a vydání technického průkazu vozidla - v případě jejich ztráty, poškození nebo odcizení 
→ Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel - ojeté silniční vozidlo, dovezené z jiného členského státu Evropské unie
 

Veřejná doprava

→ Nespokojenost s veřejnou dopravou

Výroba a přestavba vozidla

→ Přestavba silničního vozidla 
→ Výroba jednotlivého silničního vozidla (povolení výroby jednotlivého silničního vozidla a následné schvalování technické způsobilosti)

Řidičské průkazy

→ Vydání mezinárodního řidičského průkazu 
→ Udělení (rozšíření) řidičského oprávnění 
→ Výměna řidičského průkazu (v zákonem stanovené lhůtě) 
→ Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu 
→ Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu 
→ Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu