Sociální poradenství v Otrokovicích


Smyslem poskytování odborného sociálního poradenství je orientovat uživatele na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou náročnou situací; pomoci mu při posuzování vlastních možností a při rozhodování o řešení daného problému; v některých případech uživateli pomoci přímo i s řešením problému.

Ve II. pololetí roku 2019 je vám odborný poradce k dispozici v zasedací místnosti v budově č. 2 MěÚ Otrokovice v době od 14.00 hod do 16.00 hodin.
Služba je bezplatná.

Rozpis termínů poradny pro II. pololetí 2019:

červenec 18. 7.
srpen 1. 8. 15. 8. 
září 5. 9. 19. 9.
říjen 3. 10. 17. 10.
listopad 7. 11. 21. 11.
prosinec  5. 12. 19. 12.

Osobní konzultaci si lze domluvit i na následujících kontaktech:

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, Gahurova 5265, 760 01 Zlín, tel: 575 570 600, 777 005 421; E-mail: zlin@czp-zk.cz