Právní poradenství osobám ohroženým domácím násilím


Právní poradenství osobám ohroženým domácím násilím

Domácí násilí je fyzické, psychické nebo sexuální násilí, ke kterému dochází mezi intimními partnery a členy rodiny a je pro ně charakteristické:
   • opakování
   • eskalace (stupňuje se)
   • jasné rozdělení rolí na ohroženou a násilnou osobu
   • neveřejnost (děje se v soukromí)
Pokud již došlo ze strany Policie ČR či na základě rozhodnutí soudu k vykázání osoby, která vás ohrožuje, z vašeho domova, Intervenční centrum vás bude kontaktovat samo. Pokud k vykázání nedošlo, můžete se obrátit na Intervenční centrum sami. Pokud chcete pomoci osobě z vaší rodiny či okolí, která je ohrožena násilným chováním svého blízkého, můžete se také obrátit na Intervenční centrum.

Intervenční centrum

   • poskytuje sociálně-právní poradenství
   • poskytuje krizovou intervenci
   • zprostředkovává kontakty s dalšími odbornými službami (psychologické, psychiatrické,
      zdravotnické, právnické, azylové bydlení aj.)
   • nabízí pomoc při sestavování bezpečnostního plánu aj.

Veškeré služby Intervenčního centra jsou poskytovány bezplatně. K poskytnutí služby není nutné žádné doporučení.

Jak je možno postupovat v případech domácího násilí?

   • pokud se cítíte ohroženi a potřebujete pomoc, volejte policii
   • při zranění vyhledejte ošetření u lékaře, sdělte lékaři, co a jak se vám stalo
   • ihned po útoku neuklízejte (např. rozházený či rozbitý nábytek, roztrhané oblečení aj.)
   • v případě kontaktu s policií se nesnažte skrýt případná poranění
   • nestyďte se obrátit s žádostí o pomoc na své přátele, rodinu a odborníky

Domácí násilí samo od sebe neskončí. Po fázi omluv, slibů a dárků na usmířenou často dochází k jeho opakování, zvyšuje se jeho četnost a stupňuje se. Nenechte si ubližovat.


Služba je realizována ambulantní a terénní formou v pracovní dny v tyto hodiny:

    7:00 – 15:00 Pondělí
    7:00 – 18:00 Úterý
    7:00 – 15:00 Středa
    7:00 – 18:00 Čtvrtek
    7:00 – 13:00 Pátek
   (nebo dle individuální domluvy)

V době pátek 13:00 hodin až sobota 15:00 hodin, v neděli a ve státní svátky v době 9:00 až 15:00 hodin, je obětem domácího násilí zajištěno poskytnutí neodkladné pomoci prostřednictvím pohotovosti na mobilním telefonu (tel. č. 774 405 682).

Kontakty:

  Intervenční centrum Zlínského kraje
  U Náhonu 5208
  760 01 ZLÍN
  Telefon: 577 018 265, 774 405 682
  www.poradnazlin.cz, ic.zlin@seznam.cz
  Zařízení je součástí Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, p.o.

Leták s podrobnými informacemi máte k dispozici ...zde.