hlavní stránka

Vítejte na oficiálních internetových stránkách Sboru dobrovolných hasičů Halenkovice. Rádi bychom Vás prostřednictvím těchto stánek seznámili se životem našeho sboru, s jeho prací a činnostmi v oblasti kultury, sportu a výchovy mládeže. SDH Halenkovice působí v obci od roku 1895.


desatero hasiče sv. Florián


Vzkazy, náměty a názory na činnost našeho sboru nám můžete napsat do naší
Návštěvní knihy


ARCHIV AKTUALIT  ZE  ŽIVOTA  SDH  HALENKOVICE
(do konce roku 2010)


Olej na cestě
23. 12. 2010

Technická pomoc - olej na cestě

   28. 11. 2010 naše jednotka vyjela v čase 02:31 hod. k události, která byla nahlášena přímo jednomu z členů jednotky. Ten ihned kontaktoval velitele JSDH a po nahlášení situace na KOPIS jednotka vyjela k odstranění nebezpečných stavů ...více.


Svítilna
13. 12. 2010

Nové vybavení

   Z finančních prostředků SDH Halenkovice byly zakoupeny 3ks svítilen SURVIVOR.


Vánoční strom 2010
5. 12. 2010

Vánoční strom 2010

   Stejně jako v minulých letech, byli také letos hasiči požádání panem starostou o pomoc při kácení tradičního vánočního stromu. Ten letošní rostl léta u správní budovy fy LUKROM na Bábolné ...více.


Požár kontejneru
5. 12. 2010

Požár kontejneru

   Dne 9. 11. 2010 v 17:55 hod. byla naše jednotka informována o požáru kontejneru ve sběrném dvoře na Pláňavách ...více.


1. 12. 2010

Nebezpečí požárů v topné sezóně

    Pozor na nebezpečí požárů v topné sezóně. Zamyslete se, zda topíte správným palivem, máte čistý komín a uskladňujete správně topivo. Nepodceňujte nebezpečí kolem vás ...více.


1. 12. 2010

Informace o provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

    Sdružení revizních techniků komínů Zlínského kraje ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje a Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství upozorňuje majitele spotřebičů paliv napojených na spalinovou cestu o změně právních předpisů týkajících se čistění, kontroly a revize komínů ...více.


19. 11. 2010

Aktualizace přehledu členů jednotky

    Ke dni 19. 11. 2010 byl aktualizován přehled členů jednotky SDH Halenkovice. Aktualizovaný přehled máte k dispozici ...zde.


Dětřichov
6. 10. 2010

Dětřichov - povodně 2010

    Po velmi úspěšné sbírce, která proběhla v naší obci a jejíž výtěžek činil 35 824 Kč, bylo nutné tuto částku co nejdříve předat hasičům z Dětřichova ...více.


Sádrové stropy
2. 10. 2010

Sádrové stropy

    Na hasičské zbrojnici bylo poslední dobou nebývale rušno. Důvodem byla celková výměna dřevěných stropních palubek za bezpečnější a požáru odolnější sádrokartony ...více.


Sběr železného šrotu
2. 10. 2010

Sběr železného šrotu

    Už se stává tradicí, že čas od času uspořádají hasiči sběr železa, tzv. železnou sobotu. Ta letos proběhla 11. 9. 2010 a byla velmi úspěšná ...více.


Požár v Otrokovicích
2. 10. 2010

Požár v Otrokovicích

    V pátek 10. 9. 2010 byl našim hasičům oznámen požár haly v průmyslové oblasti v Otrokovicích. Během 7 minut od vyhlášení poplachu vyjela k místu požáru CAS 32 Tatra T 138 s tříčlennou posádkou ...více.


Poděkování Poděkování
2. 10. 2010

Poděkování za pomoc při povodních

    Ve čtvrtek 2.9.2010 byla v aule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně udělována poděkování hasičským sborům a jednotkám za obětavou pomoc při květnových povodních, které postihly i náš kraj. Za naši obec a hasiče převzali ocenění z rukou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka a ředitelky HZS Zlínského kraje plk. Ing. Jarmily Čičmancové, Ph.D. starosta obce Jaromír Blažek, starosta SDH Josef Gabrhelík st. a velitel jednotky SDH Josef Gabrhelík ml..


Barum Czech Rally 2010
2. 10. 2010

Barum Czech Rally 2010

    Tak jako každoročně, i letos projížděla naší obcí jedna z rychlostních zkoušek (RZ) soutěže Barum rally. Naši hasiči měli za úkol přichystat bezpečnostní zóny v naší obci a poté dohlížet na dodržování bezpečnosti diváků ...více.


Nový kryt požární nádrže
24. 9. 2010

Nový kryt požární nádrže

   Pro zlepšení přístupu ke zdroji vody v požární nádrži a také pro zvýšení bezpečnosti v jejím okolí se rozhodli hasiči opatřit vstup novým železným krytem se zámkem ...více.


Fotbalový turnaj Soběsuky 2010
24. 9. 2010

Fotbalový turnaj Soběsuky 2010

   Letošní červenec se stal pro naše hasiče opět měsícem sportu. 17. července 2010 se zúčastnili tradičního fotbalového turnaje v obci Soběsuky ...více.


8. 9. 2010

Železná sobota

   SDH Halenkovice bude v sobotu 11. 9. 2010 sbírat železo. Pokud máte zájem zbavit se železného odpadu, nachystejte jej před dům. V okrajovývh částech obce nahlaste svůj požadavek na svoz na tel. č. 737 230 578.


5. 9. 2010

Členská schůze SDH Halenkovice

   Členská schůze SDH Halenkovice se koná v pátek 10. září 2010 v 19:00 hod. ve zbrojnici na Pláňavách. Účast členů je nutná!


Hasiči Dětřichov
17. 8. 2010

Výtěžek sbírky na pomoc hasičům z Dětřichova

    V nedávné době probíhala v naší obci sbírka na pomoc hasičům z Dětřichova na Liberecku, kteří během povodní přišli o všechno vybavení včetně zbrojnice. Občané Halenkovic měli možnost přispívat do kasiček umístěných v halenkovických obchodech. Celková částka z kasiček a mimořádných darů se nakonec vyšplhala na krásných 35 824,- Kč.
Podrobný přehled částek darovaných v jednotlivých obchodech a mimořádných příspěvků máte k dispozici ...zde.


Nácvik práce s VRVN-1
12. 8. 2010

Nácvik práce s VRVN-1 + záchranářským nožem Victorinox

    Jelikož naše jednotka v poslední době přijala několik nových členů a byla také dovybavena novým zásahovým vybavením, rozhodli se členové využít vraku z oslav výročí a uspořádat výcvik práce s VRVN-1 a záchranářským nožem Victorinox ...více.


Námětové cvičení v obci Žlutava
12. 8. 2010

Námětové cvičení v obci Žlutava

    Tradičního námětového cvičení na Žlutavě se naše jednotka zúčastnila již po několikáté a určitě ne naposled, neboť je velmi důležité procvičovat součinnost okolních jednotek SDH ...více.


120 let SDH Otrokovice
12. 8. 2010

120 let SDH Otrokovice

    26. června 2010 byla naše jednotka pozvána sborem otrokovických hasičů na oslavu 120. výročí založení jejich sboru ...více.


115. výročí
6. 7. 2010

Oslavy 115. výročí založení SDH Halenkovice

    Před 115-ti lety, přesněji 31. března 1895, došlo k velmi významné události. Byl založen Sbor dobrovolných hasičů Halenkovic, který se tak stal nedílnou součástí života v naší obci ...více.


Povodně 2010
16. 6. 2010

Zásahy jednotky v květnu a červnu 2010

    Na konci měsíce května a začátku června 2010 postihly území Moravy záplavy a sesuvy půdy způsobené dlouhotrvajícími a přívalovými dešti. Nepříznivé počasí zasáhlo i Halenkovice a okolí a způsobilo zde nemalé škody na soukromém i obecním majetku. Na odstraňování následků povodní se podílela i naše jednotka ...více.


Požární dozor
14. 6. 2010

Požární dozor na Model air show 2010

    V sobotu 12. 6. 2010 jsme provedli s technikou CAS32T138 s posádkou 1+2 požární dozor na akci Model air show, která se uskutečnila na modelářském letišti na Vrchovici v Halenkovicích ...více.


oslavy

115. výročí založení SDH Halenkovice

   Dne 19. června 2010 proběhnou oslavy 115. výročí založení SDH Halenkovice. Součástí oslav bude například výstava hasičské techniky, mše svatá v kostele sv. Josefa, velké taktické cvičení, taneční zábava s dechovou hudbou Hradčovjanka a další. Kompletní program oslav máte k dispozici ...zde.


Nové vybavení
12. 5. 2010

Nové vybavení

    Naše jednotka nakoupila další vybavení, které doplňuje již dříve pořízené vybavení ...více.


Pálení čarodějnic
8. 5. 2010

Pálení čarodějnic

    V pátek 30. 4. 2010 počasí sice strašilo deštěm, ale v okamžiku na to úplně zapomnělo, když spatřilo velké množství čarodejnic a čarodejnického dorostu. Na halenkovickém letišti se totiž konal slet u příležitosti upálení jedné z nich ...více.


Cvičení NDT
22. 4. 2010

Preventivní cvičení s dýchacími přístroji

    Dne 27. 3. 2010 se uskutečnilo na hasičské zbrojnici preventivní cvičení členů naší JSDH s dýchacími přístroji (DP). Cvičení se zúčastnilo všech 9 členů, kteří mají oprávnění DP používat. ...více.


21. 4. 2010

Pouťová diskotéka

   Srdečně Vás zveme na Pouťovou diskotéku, která se uskuteční v sobotu 24. 4. 2010 v sále KD Halenkovice. Začátek ve 20:00 hod.


Návštěva z MŠ
6. 4. 2010

Děti Z MŠ Beruška navštívily zbrojnici

    Dne 19. 3. 2010 navštívily děti z Mateřské školky Beruška naši hasičskou zbrojnici. Po prohlídce zbrojnice proběhla výtvarná soutěž - děti malovaly obrázky s hasičskou tématikou ...více.


Nové vybavení
31. 3. 2010

Nové vybavení

    Dne 19. 3. 2010 obdržela naše jednotka nové vybavení ...více.


Expo Czech Rally
25. 3. 2010

Pořadatelská služba na Expo Czech Rally

   Ve dnech 13. - 14. 3. 2010 se v Otrokovicích konal I. ročník specializované výstavy nesoucí název Expo Czech Rally, jejíž součástí byla i testovací rychlostní zkouška směřující do Halenkovic ...více.


Oslava MDŽ
20. 3. 2010

Oslava MDŽ

   Dne 12. 3. 2010 se na hasičské zbrojnici konala tradiční oslava MDŽ ...více.


Zabijačka
20. 3. 2010

Hasičská zabijačka

   Za pomoc, kterou při poruchách vodovodního řadu poskytujeme zemědělskému družstvu Lukrom, jsme dostali darem prase. Dne 6. 3. 2010 se tak na naší hasičské zbrojnici konala hasičská zabijačka ...více.


Likvidace větví
16. 3. 2010

Likvidace větví

   Ve čtvrtek 18. 2. 2010 jsme na požádání pana starosty jeli uklidit a spálit chvojí a rozřezaný obecní vánoční strom. Větve byly naházeny do vypuštěného rybníka, který slouží jako retenční nádrž ...více.


Masopust 2010
28. 2. 2010

Vodění medvěda a Pochovávání basy

    V sobotu 13. a v neděli 14. února 2010 prošel Halenkovicemi průvod masopustních masek s medvědem. O týden později - 20. února byla v sále KD pochována basa. ...více.


Dýchače v Movanu
30. 1. 2010

Umístění dýchací techniky v DA Opel Movano

    Jak jsme se již zmínili, naše jednotka je držitelem 4 ks dýchací techniky Saturn. Dva dýchače byly umístěny do DA Opel Movano ...více.


Hasičský ples
24. 1. 2010

Hasičský ples

    V sobotu 16. ledna 2010 se uskutečnil tradiční Hasičský ples, který zahájil halenkovickou plesovou sezónu 2010 ...více.


Zdravotnické vybavení
3. 1. 2010

Zdravotnické vybavení DA Opel Movano

   Dne 31. 12. 2009 jsme obdrželi nové vybavení. Jedná se o zdravotnický batoh, vybavený jako lékárnička III. Batoh je dodán od firmy EGO Zlín a byl zakoupen z finančních prostředků obce. Toto nové vybavení bude uloženo v DA Opel Movano místo stavající staré lékárničky.


VVH 2009
13. 12. 2009

Výroční valná hromada 2009

   Dne 11. 12. 2009 se konala v hasičské zbrojnici Výroční valná hromada našeho SDH ...více.
Zprávu o činnosti jednotky v roce 2009 máte ve formátu pdf k dispozici ...zde.


Kurz nositelů DT
9. 12. 2009

Prošli jsme kurzem nositelů dýchací techniky

   Jelikož vlastníme 4 dýchací přístroje Saturn S7, zúčastnili jsme se kurzu NDT (nositelů dýchací techniky). Kurz se konal v měsíci listopadu, skládal se ze 3 schůzek a zúčastnilo se jej 9 členů naší jednotky ...více.


Dýchací technika
9. 12. 2009

Máme nové vybavení

   Po vzájemné domluvě členů jednotky jsme se rozhodli, že si uděláme kurz NDT (nositel dýchací techniky). Dýchací techniku Saturn S7 jsme získali od sousedního sboru města Napajedel bezplatným převodem v počtu 4 kusy. Masky CM6 jsme pořídili jako dlouhodobou zápůjčku od JSDH Otrokovice. Za to jim patří velké poděkování.


Technická pomoc
9. 12. 2009

Technická pomoc

   Na přelomu měsíců listopad a prosinec letošního roku vyjížděla naše jednotka několikrát k technickým pomocem ...více.


Příprava vánočního stromu
8. 12. 2009

Příprava vánočního stromu

   Stejně jako každý rok i letos byli členové JSDH požádáni o pomoc při stavění halenkovického vánočního stromu. Letos obci věnovali strom manželé Černochovi z Obecnic.
Dne 14. 11. 2009 se sešlo 6 členů JSDH a společně se starostou obce se vydali strom přemístnit ...více.


Technická pomoc
3. 11. 2009

Technická pomoc

   Dne 28. 10. 2009 byla jednotka vyslána k technické pomoci. Událost byla nahlášena panem Jaromírem Blažkem, starostou obce, telefonicky veliteli JSDH. Poplach vyhlášen SMS zprávou a výjezd hlášen na KOPIS ...více.


Technická pomoc
25. 10. 2009

Technická pomoc

   Dne 19. 10. 2009, ve večerních hodinách. telefonicky oznámil vedoucí pracovník družstva Lukrom, že při výkopových pracích došlo k poškození přívodního kabelu čerpadla, čerpajícího vodu do vodojemu, který se nachází v části obce Vrchovica. ...více.


14. 10. 2009

Další vybavení jednotky

    Dne 5. 10. 2009 jsme přebrali od Zlínského kraje další část ze státní dodávky zásahových kompeltů a bot v počtu 5 ks.
Tuto dotaci přebral starosta obce a předal ji veliteli jednotky. Nyní je naše jednotka vybavena 3 ks zásahových kabátů ZAHAS, 9 ks zásahových kabátů FIREGUARD, 4 ks převlečníkových kalhot FIREGUARD, 10 ks lehkých zásahových obleků BUSHFIRE, 12 ks přileb GALLETE, 9 páry zásahové obuvi ZEMAN, 1 párem PRABOS DEMON a 10 páry obuvi speciál.


14. 10. 2009

Požár polního porostu

    Dne 26. 9. 2009 vyjížděla jednotka k požáru polního porostu. Požár byl nahlášen přímo strojníkovi jednotky, p. Vičánkovi ml. Výjezd byl hlášen na KOPIS a s operačním důstojníkem bylo domluveno, že další jednotky budou vyslány až po zhodnocení situace na vyžádání velitele zásahu ...více.


Čištění požární nádrže
12. 10. 2009

Čištění požární nádrže

   Dne 22. 9. 2009 nás opět navštívil pan David Králík se svým vybavením k potápění. Tentokrát nám pomohl s vyčištěním naší požární nádrže ...více.


Turnaj o bečku 2009
7. 10. 2009

Turnaj o bečku piva 2009

   Turnaj o bečku piva se i letos uskutečnil na halenkovickém fotbalovém řišti. Termín konání byl z důvodu nepříznivého počasí přeložen o týden - na sobotu 5. 9. 2009. Ani letos zde nechyběl výběr halenkovických hasičů ...více.


Potápěč v Halenkovicích
8. 9. 2009

Potápěč v Halenkovicích

   Po stížnostech od občanů obce Halenkovice, jsme byli nuceni zajistit nové odběrové místo na vodu, kde bychom mohli kdykoli doplnit naši CAS. Po domluvě s panem starostou jsme se podívali na starou vodní nádrž v centru obce, zda by se nedala využít pro tento účel ...více.


Požár suchého porostu
30. 8. 2009

Požár suchého porostu

   Dne 26. 8. 2009 vyjížděla jednotka k nahlášenému požáru suchého porostu. Jednotka vyjela s technikou CAS32T138 s posádkou 1+2 a DA Opel Movano s posádkou 1+1 ...více.


Barum rally 2009
29. 8. 2009

Barum rally 2009

   Tak jako každý rok, projížděla i letos naší obcí jedna z největších automobilových soutěží v ČR - známá Barum Czech Rally Zlín. Halenkovičtí hasiči opět vypomohli při organizaci a zabezpečení zdárného a bezpečného průběhu soutěže ...více.


Turnaj v Soběsukách
29. 6. 2009

Turnaj v malé kopané v obci Soběsuky

   Dne 18. 7. 2009 jsme se zúčastnili turnaje v malé kopané v obci Soběsuky. Na tomto turnaji proti sobě nastoupila družstva složená převážně z hasičů. Hrálo se na dvou hřištích v počtu 1+4, týmy byly rozděleny do dvou skupin. V naší skupině byly týmy hodně vyrovnané a tomu také odvídaly výsledky zápasů ...více.


20. 7. 2009

Článek ve Zlínském deníku

    Halenkovice - Psal se červenec roku 2003. Šestadvacetiletý Pepa Gabrhelík se s manželkou teprve před pár dny přistěhoval na patro hasičské zbrojnice. Zvykali si na nové bydlení nad garážemi, se zaparkovanými hasičskými auty, cisternou a dýchacími přístroji pod nohama, když v úterý večer zaslechli nezvyklý zvuk. Celý článek ...zde.


Návštěva z novin
16. 7. 2009

Návštěva z novin

    Dne 14. 7. 2009 nás navštívila novinářka ze Zlínského deníku, paní Gabriela Dvorníková. Ve Zlínském deníku nyní vychází každý čtvrtek seriál o dobrovolných hasičích s názvem Lidé svatého Floriána ...více.


115. výročí SDH Oldřichovice
6. 7. 2009

115. výročí založení SDH Oldřichovice

   Dne 4. 7. 2009 jsme byli pozváni na oslavu výročí založení SDH Oldřichovice. Tento sbor letos oslavil již své 115. narozeniny. Naše jednotka byla při této akci požádána o vystavení DA Opel Movano ...více.


Technická pomoc
30. 6. 2009

Technická pomoc

   Dne 27.6.2009 byla provedena technická pomoc - pročištění kanalizace zacpané při zvednutí hladiny potoka. Po oznámení události vyjela jednotka s technikou CAS32 v počtu 1+3. Výjezd hlášen na KOPIS, rozeslány SMS zpávy ...více.


Požární dozor - model air show
20. 6. 2009

Požární dozor - Model air show

   Dne 13. 6. 2009 provedla naše jednotka požární dozor při dalším ročníku akce Model air show. Letošní ročník se konal na novém modelářském hřišti na Vrchovici. Po dobu oficiálního létání jsme stáli s naší CAS na letištní ploše. Po ukončení programu se jednotka vrátila zpět na základnu. Nasazena byla technika CAS32T138 s posádkou 1+2.


Okrsková soutěž v požárním sportu
15. 6. 2009

Okrsková soutěž v požárním sportu

   Dne 6. 6. proběhlo na halenkovickém fotbalovém hřišti I. kolo v požárním sportu za účasti družstev okrsku Napajedla. Této soutěže se zúčastnilo celkem 7 mužstev mužů a 3 mužstva žen ...více.


Dětský den 2009
15. 6. 2009

Dětský den 2009

   Dne 5. 6. 2009 byl uspořádán pro děti z mateřské a základní školy dětský den. Tuto akci již tradičně pořádá sportovní komise vedená pod OÚ společně se zájmovými organizacemi a vedením školy. Mezi zájmovými organizacemi nemohl chybět ani místní SDH. ...více.


9. 6. 2009

Závěrečné testy výstražného osvětlení Opelu Movano

    Video se závěrečnými testy výstražného osvětlení Opelu Movano:


Věcný dar
9. 6. 2009

Věcný dar

   SDH Halenkovice děkuje panu Josefu Janečkovi ml. za věcný dar.
Jedná se o 2 ks. halogenových svítilen. Tyto svítilny jsou nabíjecí jak ze sítě, tak i z vozidla a jsou vybaveny pracovním světlem.


Soutěž
4. 6. 2009

Okrsková soutěž v hasičském sportu

   Srdečně Vás zveme na okrskovou soutěž, kterou pořádá Sbor dobrovolných hasičů Halenkovice v sobotu 6. června 2009 od 14:00 hod. na hřišti na Pláňavách. Soutěže se zúčastní sedm družstev. Soutěžit se bude ve štafetovém běhu na 100 m a v požárním útoku.


Speciální školení jednotek CO
31. 5. 2009

Speciální školení jednotek CO

   V celém Zlínském kraji bylo vytipováno celkem 40 jednotek, které budou předurčeny k plnění specifických úkolů ochrany obyvatelstva a provádění záchranných a likvidačních prací při krizových stavech. Mezi těchto 40 jednotek byla zařazena i jednotka SDH Halenkovice ...více.


Výlet do pohádky
31. 5. 2009

Výlet do pohádky 2009 - požární dozor

   23. 5. 2009 se v naší obci konal tradiční Výlet do pohádkového lesa. Naše jednotka byla, jako každý rok, organizátory akce požádána o provedení požárního dozoru. Na místo byla vyslána technika CAS s posádkou 1+3, která zajišťovala protipožární opatření a po skončení akce celou trať prošla a zkontrolovala místa, kde byl založen otevřený oheň. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.


Nové vybavení
19. 5. 2009

Nové vybavení je již uloženo v Movanu

   Nové vybavení je již uloženo v Movanu. Nová centrála a kalové čerpadlo bylo uloženo do Movana na výsuvné plato ...více.


Nové vybavení
10. 5. 2009

Nové vybavení

   Z rozpočtu na rok 2009 nám již bylo zakoupeno nové vybavení.
Jako první jsme obdrželi novou elektrocentrálu a kalové čerpadlo značky HERON ...více.


Odstranění překážky ze silnice
8. 5. 2009

Odstranění překážky ze silniční komunikace

   Dne 30. 4. 2009 vyjela jednotka s technikou DA Opel Movano v počtu 1+2 k technické pomoci, odstranění překážky ze silniční komunikace ...více.


Technické pomoci duben 2009
5. 5. 2009

Technické pomoci - duben 2009

   Na začátku dubna 2009 byla naše jednotka požádána o provedení technické pomoci. Jednalo se čištění propustků a mostku ...více.


Opel Movano
15. 4. 2009

Opel Movano - dokončená vestavba

   Nová vestavba je již namontována v autě a slouží svému účelu. Zatím v ní sice není všechno plánované vybavení, ale to je už jen otázka několika málo dní, jelikož máme potřebné vybavení zakoupeno ...více.


Bushfire
14. 4. 2009

Lehký zásahový oblek Bushfire

   Před několika dny jsme si vyzvedli slíbené vybavení ze státní dotace pro JPO V. Jedná se o pět kompletů lehkého zásahového obleku Bushfire, který je vyroben z materiálu Nomex a je určen na zásahy ve venkovním prostředí. Tyto komplety dodává firma Deva. K oblekům bylo dodáno i pět párů zásahové obuvi Special.


Opel Movano
24. 3. 2009

Opel Movano - vestavba

   Jak jsme již dříve předesílali, rozhodli jsme se do našeho nového zásahového vozidla provést vestavbu. Auto bude následně vybaveno pro potřeby jednotky. Základní kostru nám obstaral pan Milan Bieberle z firmy TEAZ, za což mu patří velké poděkování. Další práce už zbyly na šikovné ruce našich hasičů ...více.


Oslava MDŽ
21. 3. 2009

Oslava MDŽ

   V sobotu 14. 3. 2009 uspořádali členové SDH ve společenské místnosti zbrojnice tradiční posezení u příležitosti svátku MDŽ ...více.


Kropička
17. 3. 2009

Technická pomoc

  Dne 13. 3. 2009 byla naše jednotka vyslána panem starostou k technické pomoci. Jednalo se o umytí cesty v místní části Katernice od bahnitých nečistot po práci těžké techniky při rekonstrukci kanalizačního řádu. Jednotka vyjela v čase 9:30 hod. s technikou CAS32 v počtu 1+2. Po příjezdu na místo bylo rozvinuto jednoduché vedení C a celá silnice postupně umyta v délce asi 300 m. Celkem byly spotřebovány 4 cisterny vody. Po ukončení této pomoci se jednotka vrátila v čase 14:30 hod. zpět na základnu a nahlásila na KOPIS ukončení a návrat.


Halenkovický hasič - pan Josef Gajdošík
7. 3. 2009

Halenkovický hasič - pan Josef Gajdošík

       Dne 5. 2. 2009 se v Návštěvní knize našich stránek objevil vzkaz od pana Pavla Blaha ...více.


Masopust 2009
5. 3. 2009

Masopust 2009

    Během posledních dvou únorových víkendů v Halenkovicích proběhly masopustové oslavy. 21. a 22. února prošel obcí průvod masek s medvědem a 28. února byla pochována basa. Členové SDH Halenkovice, kteří se na přípravě obou akcí podíleli, děkují všem spolupracovníkům za pomoc při organizaci i všem, kteří svou návštěvou na Pochovávání basy podpořili výbornou atmosféru a bavili se s námi.
Fotografie z oslav máte k dispozici ...zde.


Přednáška v Klubu seniorů
25. 2. 2009

Přednáška v Klubu seniorů Halenkovice

    V pondělí 23. února 2009 se v místnosti halenkovického Klubu seniorů uskutečnila beseda na téma "Předcházení nebezpečí požárů - údržba komínů a všeobecná pravidla požární ochrany". Fotografie z přednášky ...zde.


24. 2. 2009

Pochovávání basy 2009

    Sbor dobrovolných hasičů Halenkovice Vás srdečně zve na Pochovávání basy, které uskuteční 28. 2. 2009 v sále KD Halenkovice. Začátek ve 20:00 hod. Hraje Vašton. Občerstvení je zajištěno.


Valná hromada okrsku
24. 2. 2009

Valná hromada SDH okrsku Napajedla

    Dne 6. 2. 2009 se v přísálí kulturního domu v Halenkovicích uskutečnila valná hromada sborů dobrovolných hasičů okrsku Napajedla ...více.


Požár komínu
30. 1. 2009

Požár komínu

    Dne 28. 1. 2009 vyjížděla jednotka k nahlášenému požáru komínu na místním nákupním středisku.
   Po ohlášení výjezdu na KOPIS vyjela jednotka s technikou CAS32T138 s posádkou 1+2 a DA Opel Movano s posádkou 1+1. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár komínového tělesa ...více.


Hasičský ples
24. 1. 2009

Hasičský ples

    V sobotu 17. 1. 2009 se uskutečnil tradiční Hasičský ples. Za hojné návštěvy hrála k tanci a poslechu hudební skupina MADUSONG ...více.


24. 1. 2009

Změna telefonních čísel

    Starosta Sboru dobrovolných hasičů Halenkovice, pan Josef GABRHELÍK st. má nové telefonní číslo - 776 282 920.
Velitel družstva, pan Karel KAŠPÁREK má nové telefonní číslo - 775 051 791.
Přehled telefonních čísel a kontaktů máte k dispozici na zaktualizované stránce "Kontakt".


21. 1. 2009

Technická pomoc

    Dne 20. 1. 2009 vyjížděla jednotka na požádání vedení družstva Lukrom k poruše vodovodního řádu vedoucího do areálu družstva. K vůli velkým mrazům došlo k prasknutí trubky. Naše jednotka byla požádána o poskytnutí elektrocentrály, aby mohla být vyřezána vadná část potrubí ...více.


7. 1. 2009

Změna telefonního čísla

    Velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Halenkovice, pan Josef GABRHELÍK ml. má nové služební telefonní číslo - 737 230 578.
Přehled telefonních čísel a kontaktů máte k dispozici na zaktualizované stránce "Kontakt".


Hasičský ples
7. 1. 2009

Hasičský ples

    Sbor dobrovolných hasičů Halenkovice vás srdečně zve na tradiční Hasičský ples, který zahájí halenkovickou plesovou sezónu 2009. Ples proběhne v sobotu 17. 1. 2009 v sále KD Halenkovice. Začátek ve 20:00 hodin. Hraje skupina MADUSONG. Občerstvení a tombola zajištěna.


Příprava vánočního stromu
14. 12. 2008

Příprava vánočního stromu

    Stejně jako v předcházejících letech, také letos se členové SDH Halenkovice podíleli na přípravě vánočního stromu, který zdobí prostranství před budovou Obecního úřadu v Halenkovicích ...více.


14. 12. 2008

Svatba

    Dne 25. 10. 2008 jsme zamířili s naší CAS do města Napajedla. Jednalo se o velkou slavnostní událost - ženil se člen našeho sboru ...více.


23. 11. 2008

Rozšíření výstražného osvětlení Opelu Movano

    Výstražné osvětlení Opelu Movano 1,9 DTI bylo rozšířeno o další světelné zařízení.


19. 10. 2008

Pročištění propustí pod opravovanou silnicí

    Jednotka SDH Halenkovice přispěla k opravě silnice mezi obcí Halenkovice a městem Napajedla. Naše pomoc spočívala v protlačení a pročištění propustí vedoucích pod a podél opravované silnice ...více.


19. 10. 2008

Brigáda

    Dne 4. 10. 2008 byla na hasičské zbrojnici provedena brigáda jejíž cílem byl úklid garáží, šaten a techniky. Fotografie...zde.


21. 9. 2008

Úpravy na Opelu Movano

    Opel Movano 1,9 DTI, který byl v létě zakoupen pro naši jednotku, byl opatřen polepy, které výrazně zlepší viditelnost vozidla v noci a při denním světle jej dostatečně odliší od běžných dodávkových automobilů. Fotografie nových polepů auta máte k dispozici ...zde.


19. 9. 2008

Turnaj o bečku piva 2008

    Mužstvo tvořené dobrovolnými hasiči z Halenkovic se každým rokem účastní halenkovického letního turnaje v malé kopané, jehož hlavní výhrou je bečka piva. Ani letos tomu nebylo jinak ...více.


15. 9. 2008

PYROCAR 2008

    Také v letošním roce zavítalo několik členů SDH Halenkovice do Přibyslavi na 2. ročník akce zvané PYROCAR. Letos jsme se vypravili s novým vozidlem Opel Movano.
...více.


15. 9. 2008

Příprava Barum rally 2008

    Stejně jako v minulých letech, také letos se členové SDH Halenkovice podíleli na přípravě a pořadatelské službě při automobilové soutěži Barum rally 2008. Přípravy trati, požárního dozoru a pořadatelské služby se účastnilo celkem 10 členů naší jednotky. V předvečer nedělní etapy jsme vyznačovali trať v úseku Kucharica - křižovatka na Dolině. Pro úkoly zabezpečení soutěže byla využita i naše technika CAS32 T 138 a Opel Movano.


3. 9. 2008

5. výročí otevření zbrojnice na Pláňavách

    V sobotu 16. srpna 2008 si členové SDH Halenkovice slavnostní mší připomněli 5. výročí otevření nové zbrojnice na Pláňavách. Při této příležitosti byla také požehnána socha sv. Floriána stojící před vchodem do budovy zbrojnice ...více.


18. 8. 2008

Naše jednotka vyjížděla k požáru

    Dne 14. 8. 2008 vyjížděla naše jednotka k požáru. V čase 13:14 byl KOPISem vyhlášen poplach pomocí dálkově ovládané sirény a SMS zpráv. Jednotka vyjela v čase 13:20 a na místo události se dostavila jako první ...více.


13. 8. 2008

Vozový park SDH Halenkovice rozšířil Opel Movano

    SDH Halenkovice zakoupil vůz Opel Movano 1,9 DTI. Počet osob, které je schopen převážet je 1+8, rok výroby 2000. Pro použití naší jednotkou bude upraven. Opel v našem vozovém parku nahradí AVII 31. 1 N SPO N1, která byla odprodána obci Bílovice. Cena vozu byla 210.000 Kč. Nákup vozu byl financován z rozpočtu obce Halenkovice a z finančních prostředků z prodeje Avie.


13. 8. 2008

Technické pomoci

    Dne 3. 8. a 5. 8. 2008 vyjížděla naše jednotka k technické pomoci ...více.


11. 8. 2008

5. výročí otevření nové hasičské zbrojnice

    V sobotu 16. 8. 2008 proběhne oslava pátého výročí otevření nové hasičské zbrojnice. Program bude zahájen v 10:30 hod. mší v kostele sv. Josefa. Po ukončení mše se účastníci oslavy přesunou průvodem před budovu hasičské zbrojnice, kde bude požehnána socha sv. Floriána - patrona hasičů.


27. 7. 2008

Čištění propustků

    15. 7. 2008 jsme provedli vyčištění propustku pod komunikací v místní části U Svatých. Po přijetí na místo bylo zjištěno, že kvůli vytrvalým dešťům došlo k zanesení propusti pod silniční komunikací. Propusť měla délku 10 m, průměr 90 cm a byla do půlky průměru zanesena bahnem a kamením po celé délce. Z důvodu zanesení hrozilo při dalších deštích vylití vody z kanalizační šachty a možné zaplavení soukromých a obecních pozemků.

Fotografie a další informace máte k dispozici ...zde.


27. 7. 2008

Námětové cvičení ve Žlutavě

    7. 7. 2008 jsme se zúčastnili tradičního námětového cvičení ve Žlutavě. Ve 14:00 hod. byl vyhlášen poplach a naše jednotka vyjela s CAS v počtu 1+3. Po příjezdu na místo bylo rozvinuto nízkotlaké vedení z nově udělaného navijáku a použita otočná proudnice z CAS. Při této příležitosti byly prověřeni 2 noví členové jednotky, kteří přešli z mladých hasičů do jednotky po dovršení 18 let.

Fotografie ze cvičení máte k dispozici ...zde.


27. 7. 2008

125. výročí založení SDH v obci Kvasice

    Dne 14. 6. 2008 jsme byli požádáni o vystavení naší CAS u příležitosti 125. výročí založení SDH v obci Kvasice. Během bohatého programu byla kolem hasičské zbrojnice vystavena starší, ale i nová technika z mnoha jiných sborů. My jsme přijeli na požádání z naší Tatrou, která tam sklidila značný obdiv. Po ukončení výstavy jsme se odebrali zpět do naší obce.


24. 7. 2008

Automobil AVIA 31. 1 N SPO N1 byl prodán

    Zastupitelstvo obce Halenkovice na svém X. mimořádném zasedání, které se konalo 17. 7. 2008 schválilo prodej hasičského vozu AVIA 31. 1 N SPO N1, rok výroby 1989, Obci Bílovice za cenu 62 000,- Kč.
    Zastupitelstvo také navýšilo finanční prostředky pro jednotku SDH Halenkovice o 100.000,- Kč z obecního rozpočtu na nákup nového užitkového auta.


20. 6. 2008

Klub seniorů na exkurzi ve zbrojnici

    Dne 9. 6. 2008 navštívili naši hasičskou zbrojnici členové halenkovického Klubu seniorů ...více.


10. 6. 2008

Požár travnatého porostu

    Dne 2. 6. 2008 byl naší jednotce vyhlášen požární poplach. V čase 11:46 obdrželi členové jednotky SMS zprávu o požáru travnatého porostu louky v části obce Záhumení. V čase 11:55 dorazila jednotka na místo události a pomocí jednoduchého vedeni proudu "C" a otočné proudnice z CAS započala hasební a likvidační práce. Na místo se dostavila i jednotka HZS ZLK PS Otrokovice 6 min po místní jednotce. Tato jednotka natáhla vysokotlaké vedení a vypomohla místní jednotce k úplné likvidaci požáru. K události se dostavila i Policie ČR. Při zásahu nebyl nikdo zraněn. Požárem byla zasažena plocha asi 50/50 m. V čase 12:33 hlásila jednotka návrat na základnu.


9. 6. 2008

Požární dozor na Sletu vícemotorových modelů

    Dne 7. 6. 2008 se na letišti v Halenkovicích na Drahách uskutečnil první ročník sletu vícemotorových modelů letadel. Divákům byly za letu i na stojánce předvedeny desítky rádiem řízených modelů. Organizátoři akce z modelářských klubů z Halenkovic a Otrokovic naši jednotku požádali o požární dozor. Pro zásobení areálu letiště elektrickou energií byla využíta naše elektrocentrála.


5. 6. 2008

Dětský den

    30. 5. 2008 uspořádala Sportovní komise a vedení ZŠ Halenkovice ve spolupráci s halenkovickými zájmovými organizacemi pro děti z mateřské a základní školy dětský den.
    Letošní dětský den byl zahájen, stejně jako v loňském roce, cvičným požárním poplachem v základní škole. Po vyhlášení poplachu se na místo dostavila jednotka hasičů z Halenkovic s CAS32T138 a pro děti, které opustily školu a seřadily se na fotbalovém hřišti, předvedla ukázku zásahu. Dále následoval branný závod. Velkým zpestřením byl letos dozajista závodní automobil Suzuki Swift S 1600 z rally stáje JM Engeneering z Otrokovic.


4. 6. 2008

Požární dozor na Výletu do pohádky 2008

    Dne 24. 5. 2008 se konala v naší obci jedna z největších akcí roku - Výlet do pohádkového lesa. Letošní ročník byl jubilejní, protože se konal již po dvacáté. Na přípravě této akce se podílelo přes 200 účinkujících a nechyběli zde ani hasiči. Naše jednotka v průběhu trvání celého Výletu do pohádky prováděla požární dozor.


26. 5. 2008

Pouť na sv. Hostýn a Československý hasičský trojboj

    3. 5. 2008 se členové našeho sboru zúčastnili dvou akcí ...více.


22. 5. 2008

Fotografie z činnosti našeho sboru.

    Možná jste si všimli, že se v naší návštěvní knize objevil nápad zveřejňovat fotografie týkající se SDH Halenkovice, které pořídili naši příznivci :-).
    Pokud byste tedy chtěli své fotografie na našich stránkách zveřejnit, zasílejte je na e-mail hasici.halenkovice@seznam.cz. Fotografie, prosím, opatřete stručným komentářem (kde, kdy, co, jak). Fotografie můžeme označit Vaším jménem, případně nickem, ale můžeme je zveřejnit i anonymě.

Foto v záhlaví zprávy: lala


22. 5. 2008

Okrsková soutěž

    10. 5. 2008 jsme se zúčastnili okrskové soutěže, kterou letos pořádal SDH Oldřichovice. Náš okrsek se skládá ze 7 sborů. V letošním roce jsme skončili na 5. místě. Naší největší slabinou byly letos překážky, zejména v disciplíně 100m s překážkami-jednotlivci. Příští ročník okrskové soutěže budeme hostit v Halenkovicích. Pro zlepšení našich výsledků je zapotřebí se nad sebou zamyslet a zahájit systematický tréning.


22. 5. 2008

Doplňování vody na soutěži a čerpání studny

    8. 5. 2008 jsme byli požádáni SDH Žlutava o výpomoc při doplňování vody na soutěži, kterou SDH Žlutava pořádala. Po skončení soutěže na Žlutavě jsme se vrátili zpět do Halenkovic a na požádání p. Očadlíka jsme jeli vyčerpat soukromou studnu na stavebním pozemku ...více.


22. 5. 2008

Děti z MŠ Beruška na návštěvě naší zbrojnice

    Dne 18. 4. 2008 navštívily naši hasičskou zbrojnici děti z mateřské školky v Halenkovicích. ...více.


11. 5. 2008

Kácení lípy

    U vchodu na hřbitov stávala stará vzrostlá lípa, jejíž stav už ohrožoval bezpečnost návštěvníků hřbitova a kostela ...více.


6. 5. 2008

Umývání místních komunikací

    Dne 15. a 16. 4. 2008 jsme byli požádáni panem starostou obce abychom umyli cesty vedoucí do místní části Hradská. Na tuto činnost byla nasazena technika CAS 32 T138 s posádkou 1+1. Jednalo se o spláchnutí zbytků posypového materiálu po zimní údržbě. Při této činnosti došlo k poruše vodního čerpadla na naší CAS, kde začala téct voda v oblasti ucpávky. Jelikož se nám nepodařilo závadu ihned odstranit, odhlásili jsme auto z výjezdu na HZS a byli jsme nuceni celé čerpadlo rozebrat a opravit. Po 3 dnech bylo auto opět nahlášeno na OPIS jako funkční.


5. 5. 2008

Hasičskou zbrojnici hlídá sv. Florián

    Dne 30. 3. 2008 byla našemu sboru darována socha sv. Floriána - patrona hasičů. Autorem a dárcem sochy je pan Jaroslav Vičánek st. ...více.


27. 3. 2008

Obec Halenkovice prodá automobil AVIA 31. 1 N SPO N1  PRODÁNO

    Obec Halenkovice prodá automobil AVIA 31. 1 N SPO N1, který je v užívání Sborem dobrovolných hasičů Halenkovice. Podrobnosti a fotografie ...zde.


27. 3. 2008

Úprava na zadní části CAS

    Jelikož jsme v roce 2007 obdrželi elektrocentrálu a další vybavení, které nebylo kam umístit, rozhodli jsme se, že zhotovíme další úložné prostory. Protože na výjezdy jezdíme vesměs s CASkou, hledali jsme místo na ní. Jediná část vozu s dostatkem prostoru pro umístění vybavení byla zadní nástupní plošina cisterny ...více.


27. 3. 2008

Údržba záchytných nádrží

    Dne 4. 3. 2008 jsme byli naposled požádáni o umytí těžké techniky, která pracovala na vyčištění záchytné nádrže v části obce Kopaniny. Na tuto práci jsme použili naši CAS. Jednalo se o umytí dvou bagrů a těžkého traktoru s vlekem. Celkově byly spotřebovány 3 cisterny vody (cca 18 000 l).


Údržba záchytných nádrží

    V koncem února 2008 nechalo vedení obce vyčistit záchytnou nádrž v části obce Hanácké. ...více.


Porucha vodovodu

    Dne 25. 2. 2008 byla nahlášena na OÚ porucha vodovodu do družstva na Bábolné. Jednalo se o prasklé potrubí. Hasiči byli požádáni o dovoz vody do rezervoáru pro chovná zvířata. Dne 25. února byly navezeny celkem 4 cisterny CAS32 a v den následující to bylo 6 cisteren. V tento den byla závada i odstraněna. Hasiči byli vedením farmy předem požádáni v případě nějakého výpadku o další pomoc.


Masopust 2008

    Stejně jako v minulých letech, také letos se členové našeho sboru podíleli na přípravě a konání masopustních oslav v naší obci ...více.


páce s pilou

Cyklické školení pro obsluhu motorových pil

   Dne 2. 2. 2008 proběhlo v naší hasičské zbrojnici cyklické školení pro obsluhu motorových pil. Toto školení se provádí vždy po 2 letech. Letošní školení řídil člen HZS ZLK p. Václav Veselý, který s námi provedl i celý kurz před dvěma lety. Školení se zúčastnili všichni členové s oprávněním pro obsluhu motorové pily. Na závěr byli účastníci školení zdárně prozkoušení formou testu. Nyní nás ještě čeká příprava na řezání stavebních konstrukcí, prořezávání stropů a jiné způsoby využití MP v požární ochraně. K tomuto cvičení nám poslouží stará hospodářská budova jednoho z členů jednotky, který ji má v plánu odstranit.

Ilustrační foto z oslav 110. výročí založení SDH Halenkovice - práci s motorovou pilou předvedl člen SDH Halenkovice pan Ludvík Trvaj.


Přehled výjezdů jednotek SDH obcí ve Zlínském kraji v roce 2007

    Na internetových stránkách Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje byla zveřejněna tisková zpráva týkající se výjezdů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí ve Zlínském kraji během roku 2007.
    Vrámci okresu Zlín se jednotka SDH Halenkovice umístila v počtu výjezdů na třetím místě.
Podrobnosti naleznete ...zde.


Výcvik v práci s motorovou pilou

    Dne 19. 1. 2008 se uskutečnil výcvik naší jednotky v práci s motorovou pilou. Této akce se zúčastnili 3 členové zásahové jednotky ...více.


Protažení ucpaného kanalizačního vedení

    Dne 19. 1. 2008 po ukončení výcviku v práci s motorovou pilou vyslal naši jednotku pan starosta do obce Spytihněv na žádost soukromé osoby.
   Jednalo se o protažení ucpaného kanalizačního vedení do hlavní kanalizační sítě. Velitel povolal jednoho ze strojníků a vyjeli jsme k této události. Výjezd byl nahlášen na OPIS jako technická pomoc. Po příjezdu na místo byla zhodnocena situace a nasazen jeden proud C zakončený kanálovým krtkem. Potrubí bylo ucpáno v délce asi 6m. Pomocí kanálového krtka bylo vyčištěno asi za 20min. Poté bylo celé vedení propláchnuto a zajištěn řádný odtok do hlavní kanalizace. Po ukončení se jednotka vrátila zpět na základnu a nahlásila se na OPIS. Zpráva byla odevzdána na druhý den na HZS ZLK PS Otrokovice.


Hasičský ples 2008

    Děkujeme všem, kteří si přišli zatančit a pobavit se na Hasičský ples 2008. Děkujeme také všem štědrým sponzorům, kteří svými dary přispěli do plesové tomboly.

Fotografie z Hasičského plesu si můžete prohlédnout ...zde.


První výjezd JSDH v roce 2008

    Dne 3. 1. 2008 bylo telefonicky ohlášeno že v části obce Dolina došlo ve sběrném dvoře k požáru kontejneru na komunální odpad. Zpráva byla přijata v čase 19:48. Jednotka se dostavila na místo v čase 19:53 a započala ihned likvidační práce. Za účelem likvidace požáru bylo rozvinuto jednoduché vedení C. V čase 20:20 byla na OPIS nahlášena úplná likvidace požáru.
   Na místo události se dostavila také jednotka HZS ZLK PS Otrokovice a policie ČR. Jednotka HZS byla ponechána v záloze - nezasahovala.
   V čase 20:45 se jednotka odebrala spět na základnu a v čase 20:50 byl na OPIS nahlášen návrat na základnu. Během zásahu byla nasazena technika CAS 32 s posádkou 1+2.


Zpráva o činnosti JSDH Halenkovice za rok 2007

    Letošní rok byl pro naši jednotku velmi nabitý a také významný ...více.


Vánoční strom

    I v letošním roce jsme byli požádáni panem starostou obce o výpomoc při instalaci vánočního stromu. Jelikož se strom staví hlavně kvůli dětem, ochotně jsme pomoc přislíbili ...více.


Výjezdy JSDH Halenkovice v roce 2007

  Přehled a počet výjezdů jednotky SDH Halenkovice v roce 2007:

  Požár - 1
  Technická pomoc - 9
  Technická havárie - 2
  Živelná pohroma - 3
  Technologická pomoc - 1

  Celkový počet výjezdů - 16


Aktualizace stránky "TECHNIKA"

  V minulých týdnech do výbavy naší jednotky přibylo další technické a výstrojní vybavení, proto byla zaktualizována stránka "Technika".


Dotace od Zlínského kraje

  Zlínský kraj poskytl v letošním roce obci Halenkovice účelovou neinvestiční dotaci ve výši 60 000 Kč na nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků:

  - 3 ks zásahových kompletů FIREGUARD (1 kus za 10 389 Kč)
  - 4 ks přileb GALLET (1 kus za 8 190 Kč)
  - 1 ks elektrocentrály HONDA ECT 6500 K2F za 39 900 Kč

Všechno vybavení je určeno pro naši jednotku.


Technická pomoc

  Dne 23. 9. 2007 před 15 hodinou bylo telefonicky nahlášeno vedoucím zemědělského družstva na Bábolné, že došlo k zavzdušnění čerpadla dodávajícího vodu do areálu družstva s výkrmnou prasat. Na místo byla vyslána technika CAS s posádkou 1+1, která provedla zavodnění a natlakování vodovodního řádu. Po zprovoznění čerpadel se jednotka odebrala zpět na základnu. K tlakování vody byl použit 1 proud C a 6000l vody.

24. 9. 2007 bylo na obecní úřad Halenkovice nahlášeno, že opět došlo k poruše vodovodního řádu v zemědělském družstvě v části obce Bábolná a byla podána žádost o pomoc hasičů. Jelikož došlo k tomu, že byla prasata bez pitné vody, byla vyslána jednotka s CAS aby navezla vodu do vodovodního řádu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že je prasklé potrubí, což způsobovalo neustálé zavzdušnění vodovodu. Po opravě byly do řádu vyčerpány 2 cisterny CAS32T138 zhruba asi 12000l vody a natlakováno vedení. Po ukončení a celkovém zprovoznění vodovodu setrvala jednotka ještě chvíli na místě a po překontrolování opravovaného místa se vrátila spět na základnu.


Pyrocar 2007

   Ve dnech 8. - 9. září 2007 se naši hasiči zúčastnili srazu hasičské techniky a hasičských jednotek s názvem Pyrocar 2007 v Přibyslavi.

více >>>


Čerpání vody ze sklepních prostor ZŠ

   Dne 7. 9. 2007 bylo nahlášeno, že se do budovy Základní školy Halenkovice dostala voda a zatápí sklepní prostory. Událost byla nahlášena veliteli pracovnicí obecního úřadu. Velitel ihned uvědomil členy jednotky pomocí telefonu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o zatopení výtahové šachty a části kotelny. Na vyčerpání vody bylo použito el. kalové čerpadlo. Jelikož se jednalo o spodní vodu, která stále prosakovala bylo ponecháno čerpadlo na místě. Obsluhou čerpadla byl pověřen a poučen školník p. Jaroslav Grebeníček.


Slávia žije

Slávia žije

   Dne 25. 8. 2007 byla naše jednotka požádána o provedení ukázky při kulturní akci s názvem Slávia žije, která se konala v Napajedlích.
Původně jsme měli předvést ukázku hašení automobilu. Jelikož se pořadatelům nepodařilo zajistit žádný vrak, byli jsme nuceni přistoupit k náhradní verzi - hasili jsme oheň rozdělaný z kartonů a dřeva. Přesto byla ukázka provedena s maximálním nasazením a byla při ní také odzkoušena centrála při požáru, s možností osvětlení prostoru kolem vozidla.
   Po omluvě hlavního pořadatele jsme obdrželi občerstvení a volný vstup na kulturní program.
V současné době není snadné pro podobné akce autovrak zajistit, protože se nejedná o jeho ekologickou likvidaci a proto jej pak nelze odhlásit z registru vozidel.


Barum rally 2007

   Tak jako každý rok, také letos projížděla naší obcí automobilová soutěž Barum rally. I letos jsme byli vedením soutěže požádáni o výpomoc při zajištění pořadatelské služby. Na starost jsme dostali náš oblíbený a diváky nejvíce obsazený úsek v části obce Pláňavy. Část členů naší jednotky byla potom rozestoupena po trati směrem na Dolinu.

více >>>


Zásahy ze dne 20. - 21. 8. 2007

   Dne 20. srpna se nad Halenkovicemi opět přehnaly přívalové srážky.
V 18:00 hod. se dostavil na hasičskou zbrojnici starosta obce a oznámil veliteli, že vyhlašuje poplach členům jednotky.

více >>>


Otrokovická 50

Otrokovická 50

  Dne 4. 8. 2007 projížděl naší obcí cyklistický závod Otrokovická 50. Na žádost pořadatelů vypomáhali členové naší jednotky při organizaci a zabezpečení tohoto závodu. Zajišťovali snadný průjezd závodníků přes křižovatky v obci a po ukončení závodu jeli do Otrokovic zajistit očistu závodních kol. Tento závod měl velký ohlas jak u samotných závodníků tak i u diváků kolem trati.


Závlaha veřejné zeleně

  Dne 28. 7. 2007 byla v souvislosti s dlouhotrvajícím suchem naše jednotka požádána vedením obce o jednorázové provedení závlahy v halenkovické veřejné zeleně. Závlaha byla provedena v parcích v částech obce Pláňavy, Svaté, U křížka a v nově vysázené aleji na Vrchovici. Po návratu na základnu bylo nahlášeno ukončení akce na OPIS a doplněno vybavení vozidla.


Požár travnatého porostu

Okrskové námětové cvičení

  Dne 8.7. 2007 se naše jednotka účastnila okrskového námětového cvičení ve Žlutavě. Na požádání organizačního sboru jsme nasadili techniku CAS 32T138 s posádkou 1+2. Vyhlášení poplachu proběhlo v čase 18:00. Jednalo se o fiktivní požár mateřské školky. Naše jednotka zasahovala pouze s cisternou ze zadní části budovy, kde jsme natahovali vedení přes plot školní zahrady. Bylo provedeno útočné vedení k hlavnímu vchodu školky. Ostatní sbory okrsku prováděly dálkovou dopravu vody. Na cvičení byla pozvána i sousední obec Bělov která přijela s CAS25 Škoda RTH a provedla samostatný zásah vodním dělem z CAS. Po provedení zásahu bylo provedeno vyhodnocení celého cvičení.


Požár travnatého porostu

Požár travnatého porostu

  Dne 1. 7. 2007 obdrželi členové jednotky SMS zprávy z operačního střediska HZS ZLK o požáru travnatého porostu v části obce Pod kopcem. Poplach byl vyhlášen v čase 13:00. Jednotka se dostavila na místo v čase 13:06 v počtu 1+3 s technikou CAS32T138. Po příjezdu na místo byl ihned rozvinut 1 proud C s turboproudnicí a započato hašení požáru. Na místo se dostavila i jednotka HZS ZLK PS Otrokovice s Renalutem, která likvidovala požár pomocí vysokotlaku. V čase 13:29 byl požár zlikvidován a v 13:34 se jednotky vrátily zpět na základny. Díky včasnému zásahu hasičů se podařilo požár zlikvidovat před jeho větším rozšířením. Popelem lehlo zhruba 100 m2. Vzdálenost požáru od základny byla zhruba 2 km.


Čerpání studní

  Dne 26. 6. jsme byli požádáni několika občany, kteří byly postiženi povodní ze dne 21. 6. o vyčerpání a vyčištění studní. Jelikož mnoho občanů je závislých právě na vodě z vlastních studní, oznámili jsme situaci na OPIS a vyjeli vyčerpat celkem 3 studny. Byla použita technika CAS32T138, elektrocentrála + el. kalové čerpadlo. Jednotka v počtu 1+2. Po vyčerpání studny bylo majitelům doporučeno desifinkovat studnu a nechat si provést rozbor vody, kvůli možným splaškům z okolních polí.


Vichřice nad Halenkovicemi

   Dne 21.6. se naší obcí prohnala vichřice doprovázená bouří a přívalovými dešti.

více >>>


Fotbalový turnaj o bečku piva

   30. 6. 2007 se na fotbalovém hřišti v Halenkovicích uskutečnil již 4. ročník turnaje o bečku piva v malé kopané. Letošního ročníku se zúčastnilo 7 držstev. Byly to následující týmy: Hasiči, Turisti, W střechy, Hospoda Lhotští, Hospoda u Kubínů Myslivci a Chlapi z kopca.

více >>>


Zajímavé odkazy

  Internetové stránky SDH Halenkovice byly doplněny o novou stránku, na které máte k dispozici zajímavé odkazy na stránky sborů dobrovolných hasičů a další internetové stránky, které se zabývají hasičskou tématikou.
  Tato stránka bude postupně doplňována. Odkaz na ni máte k dispozici v menu, nebo přímo ...zde.


Opakované zásahy 20. 6. a 29. 6. 2007

  Stejně jako 1. a 2. 4. 2007, kdy naše jednotka vyjížděla k technické pomoci, jsme byli opět požádání o tlakování vodovodního řadu v místním družstvu. 20. 6. a 29. 6. 2007 jsme k této události vyjeli už pouze v počtu 1+1 s technikou CAS32T138.


Model air show

Požární dozor na Model air show

  Dne 9. 6. 2007 jsme byli požádáni o provedení požárního dozoru a propůjčení elektrocentrály na akci organizovanou halenkovickými modeláři. Akce nazvaná Model air show se konala na místním letišti. Sletu modelů vícemotorových letadel se účastnilo mnoho modelářu nejen z okolí, ale i z Čech. Show trvala po dva víkendové dny a přes horké a suché počasí se obešla bez potřeby našeho zásahu.
Požární dozor byl proveden s technikou CAS32T138 v počtu 1+3.


Beseda v MŠ

Beseda v mateřské školce

  Na základě domluvy s paní vedoucí mateřské školky v Halenkovicích jsme uspořádali besedu s dětmi. Dětem byla přednesena přednáška o činnosti a významu hasičských sborů a při jakých událostech bývají profesionální i dobrovolní hasiči nasazeni. Po přednášce si děti mohly vyzkoušet část hasičského vybavení, byly jim také zodpovězeny jejich dotazy. Po domluvě s dětmi jsme se rozhodli uspořádat výtvarnou soutěž na hasičské téma. Za týden jsme si mohli vyzvednout namalované obrázky a vybrat ty nejhezčí. Sladkou odměnu nakonec dostali všichni zúčastnění malí výtvarníci. Při dalším shledání s paní vedoucí a po vzájemné domluvě bylo přislíbeno, že se podobné akce budou pořádat častěji, poněvadž měla beseda u dětí veliký úspěch.


Dětský den

Dětský den

  1. 6. 2007 byl pro děti z mateřské a základní školy uspořádán Dětský den. Na realizaci této akce se podílela sportovní komise ve spolupráci s vedením školy. Pro děti z druhého stupně byl den zpestřen vyhlášením požárního poplachu, u kterého nechyběli ani naši hasiči, kteří předvedli ukázku požárního útoku na budovu školy. Dále bylo pro děti vytvořeno stanoviště, na kterém si mohly vyzkoušet hasičské vybavení a sestříknout kuželky pomocí džberovky. Celá akce trvala do 12:00 hod. Na přípravě Dětského dne se podíleli: ČČK, SDH Halenkovice, modeláři, vojáci v záloze, biatlonisti, členové TJ Sokol a samozřejmě zaměstnanci ZŠ Halenkovice.


Oslavy SDH Nová Dědina

Oslavy výročí založení SDH Nová Dědina

  Dne 26. 5. 2007 jsme byli pozváni na oslavy výročí založení SDH v obci Nová Dědina. Program oslav byl rozdělen do dvou částí. Jako první se uskutečnila valná hromada, které se zúčastnili 3 členové našeho sboru. Dalším bodem v programu bylo námětové cvičení, při kterém jsme předvedli naši Tatru. Při závěrečném nástupu starosta tamního okrsku vyzvedl naši ukázku jako příkladnou a ocenil také vzorný stav námi předvedené techniky. Přestože nepatříme do stejného okrsku jako SDH Nová Dědina, ale jsme pouze družební obec, věříme, že jsme tamní hasiče a ani diváky, kterých bylo opravdu hodně, nezklamali.


požární dozor na Pohádkovém lese

Požární dozor na Pohádkovém lese

  Dne 19. 5. 2007 jsme byli požádáni o provedení požárního dozoru při jedné z největších akcí v naší obci a to na Pohádkovém lese. Jednotka vyjela s technikou CAS 32T138 v počtu 1+3 v čase 7:30 hod. Návrat na základnu byl v čase 18:00 hod. Cesta pohádkovým lesem má v naší obci velkou tradici - letos to byl již 19. ročník. Během této akce členové naší jednotky prošli v rámci požárního dozoru trasu celkem 4 krát.


tlakový vzduch

Rozvod tlakového vzduchu ve zbrojnici

  Naše vozidla, jsou závislá mimo jiné i na tlakovém vzduchu. Proto jsme se rozhodli, že uděláme v garážích a dílně rozvod tlakového vzduchu. Pro tento účel byl zakoupen kompresor zn. ORLÍK a další potřebný materiál. Rozvod jako takový byl proveden v plastu a vývody ukončeny rychlospojkami. Dále byly upraveny obě auta na možnost připojení k tomuto rozvodu. Nyní již před výjezdem techniky není zapotřebí čekat na nafoukání tlakového vzduchu do brzdových systémů vozidel, tím se také snížily i výjezdové časy.


Výjezdy jednotky

  Dne 1.4. 2007 vyjížděla naše jednotka s technikou CAS 32T138 k technické pomoci. Jednalo se o navážení vody do vodojemu v místním družstvě ve Starém dvoře. Událost nahlásil veliteli jednotky vedoucí výkrmu prasat p. Dubovský v čase 12:52. Jednotka vyjela ve sníženém počtu 1+1 v čase 13:00. Celkem byly navezeny 4 cisterny vody. V 16:30 jsme se vrátili na základnu a nahlásili na OPIS kam byla zaslána i zpráva.

  Dne 2.4. se situace opakovala, jelikož se nepodařilo zprovoznit čerpadla, které dodávají vodu do napájecího zařízení. Jednotka vyjela v čase 7:45 v počtu 1+1. Bylo navezeno celkem 6 cisteren vody. Jelikož čerpadla nebyla stále zprovozněna, byli jsme požádáni zástupci družstva o možnost další dodávky vody, aby nedošlo k dehydrataci a úhynu prasat. V čase 12:00 byl na OPIS nahlášen návrat na základnu, kam byla zaslána i zpráva.


polámané stromy

Odstranění polámaných stromů na hřbitově

  Dne 20. 3. 2007 bylo nahlášeno panem starostou obce, že se na hřbitově pod tíhou sněhu polámaly a poohýbaly vzrostlé chvojky a tuje.

více >>>


Internetové stránky SDH Oldřichovice

  Navštivte nové internetové stránky Sboru dobrovolných hasičů Oldřichovice, které naleznete na adrese www.sdholdrichovice.estranky.cz.


masopust 2007

Vodění medvěda a pochovávání basy 2007

   Dne 17. a 18. února se konal v naší obci tradiční masopust s voděním medvěda po obci. Tak jako každý rok jej pořádal náš sbor ve spolupráci s členkami halenkovického Červeného kříže.

více >>>


Ples 2007

Hasičský ples

  Dne 20. 1. 2007 se v sále kulturního domu Halenkovice uskutečnil tradiční Hasičský ples. K tanci i poslechu hrála kapela Václava Šubíka VAŠTON. Nechyběla ani bohatá tombola do níž přispěli štědří sponzoři, kterým tímto ještě jednou děkujeme. Dík také patří všem hostům, kteří se plesu zúčastnili.


Čištění místní komunikace

Čištění místní komunikace

  Dne 12. 1. 2007 nám bylo oznámeno panem starostou, že v části obce Hradská se nachází silný nános bahna na místní komunikaci. Po oznámení jsme vyjeli s technikou CAS 32T138. Po přijetí na místo bylo rozhodnuto že cestu umyjem kropící lištou na přední části auta. Na umytí cesty bylo spotřebováno 18 000 l vody. Zhruba za 2 hodiny jsme hlásili návrat na OPIS.


Technická pomoc

Technická pomoc pro obec

  Poslední akcí naší jednotky v roce 2006 byla technická pomoc obci. Na požádání pana starosty vyjela jednotka s technikou CAS32T138. Šlo o umytí hlavní silnice, která byla znečištěna kvůli stavebním pracem při stavbě rodinného domku. Celá akce trvala asi hodinu a půl.


Zpráva o činnosti SDH Halenkovice za rok 2006

  Zprávu o činnosti SDH Halenkovice za rok 2006 si můžete stáhnout ...zde (formát pdf 60 kB).


Vánoční strom

Vánoční strom

  Hasiči pomáhali při stavění vánočního stromu v centru obce. Byli jsme požádáni novým panem starostou, abychom pomohli převést a postavit tento krásný smrček. Smozřejmě, že jsme při této akci rádi vypomohli. Stavění vánočního stromu se zúčastnili tito členové SDH - Josef Gabrhelík ml. i st., Ludvík Trvaj - práce s motorovou pilou a Petr Berzedy.

Fotografie z této akce máte k dispozici...zde .


Čerpání vody

Čerpání vody ze zatopeného sklepa

  Dne 4. 11. 2006 vyjela naše jednotka k zásahu. Jednalo se o čerpání vody ze zatopeného sklepa. Po prasknutí přívodního řádu do hospodářské budovy došlo k zatopení sklepních prostor do výše 150 cm.

více >>>


Tématický zájezd

Tématický zájezd

  Dne 30. 9. 2006 uskutečnili členové SDH Halenkovice tématický zájezd.

více >>>


Nová e-mailová adresa halenkovických hasičů

  Od poloviny října 2006 s námi můžete komunikovat prostřednictvím elektronické pošty.
Naše e-mailová adresa je: hasici.halenkovice@seznam.cz.


Kropička

Kropička

  Naše Tatra byla vybavena kropičkou, kterou nám již dříve věnovali hasiči z Fatry Napajedla. Během montáže jsme museli provést několik úprav. K přívodu vody byl použit suchovod, který byl vyroben z plastu a ventil, původně určený k navijáku.
Po instalaci této výbavy se opět zvýšila užitná hodnota našeho zásahového vozu.
Případným zájemcům rádi poradíme jak postupovat při montáži tohoto vybavení.


Hasiči varují

  S blížící se topnou sezonou se zvyšuje i riziko vzniku požáru. Podle vyhlášky 111/1981 Sb. jsou dány lhůty čištění komínů. U nás nejvíce používané komíny topných systémů na tuhá paliva by se měly čistit 6x za rok. Nepodcěňujte toto nebezpečí a nechejte si vyčistit a zrevidovat topidla a kouřovody jak na plyn tak i na tuhá paliva.
POZOR: každý je povinen zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů. V případě vzniku požáru kvůli nedodržení této vyhlášky se každý vystavuje pokutě až 10 000 Kč.


Soutěž HZSP Fatra Napajedla

Soutěž HZSP Fatra Napajedla

  V neděli 3. 9. 2006 jsme se zúčastnili 4. ročníku soutěže HZSP Fatra Napajedla o pohár generálního ředitele. Tato soutěž se skládá ze dvou disciplin a to z přenosu raněného na 100 m s překážkami a požárního útoku se zdoláváním překážek a prodloužením pravého proudu o 1 hadici "C". První část soutěže jsme úspěšně splnili. Druhou soutěžní disciplínu nám pokazila technická chyba, kdy na hadici "B" k rozdělovači vyletěla těsnící guma a závodník u rozdělovače proto připojil hadici na rozdělovač pouze jedním zobáčkem. K vůli těmto problémům jsme požární útok nedokončili a umístnili se na posledním místě. Tato soutěž prodloužila naši letošní smolnou a neúspěšnou soutěžní sezónu.


Odstranění spadeného stromu

Odstranění spadeného stromu

  Dne 31. 8. 2006 bylo oznámeno vel. JSDH, že v části obce Hanácké je spadený strom přes příjezdovou cestu k obecním rybníkům. Na místo události jsme vyjeli s CAS32T138 ve sníženém počtu 1+2. Po přijetí na místo bylo zjištěno, že se jedná o ulomenou větší část stromu, která ležela přes celou šířku cesty. Na jeho odstranění byla použita motorová pila STIHL MS 361.
Časové údaje:
  -  ohlášení 16:02
  -  výjezd 16:06
  -  příjezd k zásahu 16:11
  -  odjezd na základnu 16:57
  V čase 16:04 bylo uvědoměno operační středisko HZS ZLK o výjezdu jednotky.


Barum Rally 2006

Barum Rally 2006

  Dne 25. až 27. 8. 2006 se se konala automobilová soutěž Barum Rally. Také letos se členové naší jednotky účastnili organizace rychlostních zkoušek, které procházely katastrem obce Halenkovice. V sobotu večer jsme začali s vytyčováním trati. V neděli ráno bylo vytýčení trati dokončeno. Potom se naše jednotka podílela na pořadatelské službě a zdravotním a hasičském dozoru.

Další fotografie si můžete prohlédnout ...zde


Prověřovací cvičení

Prověřovací cvičení

  Dne 11. 8. 2006 v 19:02 hod. byl vyhlášen místní jednotce polach. Jednalo se o prověřovací cvičení, na požádání pana starosty obce, zaměřené na prověření členů jednotky. Po doznění sirény se dostavilo 9 členů z jednotky, kteří okamžitě vyjeli k údajnému požáru automobilových vraků u autoopravny p. K. Kašíka v části obce Lipové. Jednotka dorazila na místo 7 min. od vyhlášení poplachu. Vzdálenost požáru činila 2 km. Pro doplnění vody do cisterny byl zbudován stav na místním potoce a stříkačkou PS16 byla čerpána voda do vzdálenosti 120 m. Celé cvičení bylo ukončeno ve 20:00 hod. Ve 20:20 hod. byla jednotka zpět na základně.

Další fotografie si můžete prohlédnout ...zde


Fotbalový turnaj o bečku piva

Fotbalový turnaj o bečku piva

   Dne 5. 8. 2006 jsme se zúčastnili 3. ročníku fotbalového turnaje o bečku piva. V letošním roce spolu zápolilo 5 družstev a to Hasiči, Turisti, Hoši od Svatých, W-střechy a Staří páni. Po ukrutných fotbalových bojích náš tým skončil na krásném 2. místě. Po odehrání turnaje pokračoval program ve stylu country s místní kapelou VLCI. Letošní turnaj se vydařil a už ted se těšíme na příští ročník.


Námětové cvičení Žlutava

Námětové cvičení Žlutava

   Dne 9. 7. 2006 se naše jednotka zúčastnila námětového cvičení ve Žlutavě. členové jednotky se dostavili na místo s technikou CAS 32 T138 v počtu 1+3 Při ukázce byly rozvinuty 2 proudy "C" a použita TURBOPROUDNICE a proudnice RAMBOJET, samozřejmě, bez náplně.

Další fotografie si můžete prohlédnout ...zde


technika

Nové výstražné zařízení zásahové Tatry 138

   Jelikož naše zásahová Tatra disponovala starším typem výstražného zařízení, bylo rozhodnuto o pořízení nového. Protože obecní finanční prostředky určené k nákupu technického vybavení jsou pro rok 2006 vyčerpány, rozhodli jsme se zakoupit výstražné zařízení z vlastních úspor. Jedná se o dva majáky se dvěma rotátory, které jsou doplněny o stroboskopové lampy a repro s výkonem 100W. Náklady na celé zařízení činí 12 600,- Kč.


technika

Poslední cesta naší Pragy V3S

   Naše stará pragovka podstoupila svou poslední cestu. Jelikož byla již dříve odhlášena z registru vozidel, bylo rozhodnuto a schváleno Obecním zastupitelstvem Halenkovice, že toto vozidlo bude dáno k sešrotování v kovošrotu Kroměříž. Tuto cestu zvládla po vlastní ose, samozřejmě s patřičným doprovodem. Obecní rada rozhodla, že finanční obnos z odprodeje bude ponechán SDH Halenkovice k nákupu technického a ochranného vybavení jednotky.


požár seníku

Požár seníku

   Dne 7. 6. 2006 vyjížděla naše jednotka k požáru seníku v části obce Záhumení. Jednotka SDH Halenkovice se k požáru dostavila jako první a to 5 minut po ohlášení události.

více >>>


den otevřených dveří

Den otevřených dveří

   Dne 1. 6. 2006 byl pro děti z mateřské školky a I. stupně základní školy uspořádán den otevřených dveří na hasičské zbrojnici SDH Halenkovice.
   Děti měly možnost prohlédnout si hasičskou zbrojnici, techniku a vyzkoušet si různé věcné a ochranné pomůcky, jako např. zásahové obleky, přilby, opasky a různé hasičské nářadí. Součástí akce byla také stručná přednáška o požární ochraně a o tom, jak se zachovat při různých událostech a čeho se vyvarovat v souvislosti s hrozbou vzniku požárů, nebo úrazů popálením. Doufáme, že se letošní den otevřených dveří líbil nejen dětem, ale i učitelům a že se za rok v naší hasičárně znovu sejdeme.

Několik fotografií z akce si můžete prohlédnout ...zde


Neúspěšné soutěže

    Ve dnech 8. 5. a 13. 5. se naše soutěžní družstvo zúčastnilo hasičských soutěží na Žlutavě a v Pohořelicích. Ani jedna soutěž se nám díky našim hrubým chybám vůbec nevyvedla a zaslouženě jsme se ocitli na posledních příčkách výsledkových listin.


Pouťová diskotéka

   Dne 6. 5. 2006 SDH Halenkovice zorganizoval pouťovou diskotéku. Diskotéka se uskutečnila v sále kulturního domu Halenkovice.


Bitva o Napajedla

   29. 4. 2006 provedli naši hasiči požární dozor při rekonstrukci bitvy druhé sv. války o osvobození Napajedel. Na akci byla nasazena CAS 32 T 138 s posádkou 1+3.


historické fotografie

Historické fotografie SDH Halenkovice

   Internetová galerie fotografií byla doplněna o několik zajímavých historických snímků.

více >>>


masopust 2006

Vodění medvěda a pochovávání basy 2006

   Internetová galerie fotografií byla doplněna o fotografie z "vodění medvěda" a "pochovávání basy". Tyto akce se uskutečnily na konci února 2006.

více >>>


zásah duben 2006

Čerpání vody ze zaplavených kabelových kanálů a.s. Fatra

   Ve dnech 30. 3. 2006 - 4. 4. 2006 zasahovala jednotka SDH Halenkovice v areálu a.s. Fatra Napajedla při čerpání vody ze zaplavených kabelových kanálů.

více >>>


uzlovací soutěž

Uzlovací soutěž

   V měsíci únoru se 5 mladých hasičů SDH Halenkovice zúčastnilo soutěže v uzlování, která se uskutečnila v Pohořelicích.

více >>>


Kurz pro obsluhu motorových pil - závěrečné zkoušky

   25. 2. 2006 se uskutečnily závěrečné zkoušky kurzu pro obsluhu motorových pil, kterých se zúčastnili i členové SDH Halenkovice. Závěrečným zkouškám předsedala čtyřčlenná komise, která byla složena ze zástupců okolních organizací.


odklízení sněhu

Odklízení sněhu ze střech základní školy

   9. a 10. 2. 2006 členové SDH Halenkovice odklízeli sníh ze střechy tělocvičny a jídelny ZŠ Halenkovice.

více >>>


Požár komínu rodinného domku

   3. 2. 2006 byl proveden zásah při požáru komínu rodinného domku č. p. 20 v Halenkovicích na Kopci.

více >>>


Kultura a společenský život

Masopust 2006

masopust    Také na rok 2006 připravujeme tradiční Hasičský ples a Masopust spojený s voděním medvěda po dědině a pochováváním basy.

Hasičský ples se uskuteční dne 21. ledna 2006 v sále KD Halenkovice.
Vodění medvěda proběhne ve dnech 18. a 19. února 2006.
Basu pochováme 25. února 2006 v sále KD Halenkovice.

Osvětové akce

V roce 2006 proběhne beseda pro děti z halenkovické základní školy. Téma besedy - požární ochrana.

Zájezd do Vracova

   Pro činné členy Sboru dobrovolných hasičů Halenkovice byl uspořádán zájezd do vinného sklepa ve Vracově. Tato akce jim byla odměnou a poděkováním za celoroční práci a podíl na bohaté činnosti sboru.


cvičení

Pro jednotky SDH:
PLÁNUJETE NEOBVYKLOU AKCI - DÁLKOVOU DOPRAVU VODY?

   Jednotka SDH Halenkovice by měla zájem zúčastnit se akce s dálkovou dopravou vody na větší vzdálenost. Pokud nějakou takovou akci plánujete a máte zájem o spolupráci s naším sborem, pošlete SMS nebo volejte na telefon velitele jednotky SDH Halenkovice. Telefonní číslo naleznete ...zde


soutěž v uzlování

Mladí halenkovičtí hasiči v roce 2005

   Stručné shrnutí činnosti mladých halenkovických hasičů v roce 2005 si můžete přečíst na stránce "MLÁDEŽ".


Barum rally 2005

Ohlédnutí za Barum rally 2005

   Tak jako každý rok, také v roce 2005 halenkovičtí hasiči vypomáhali s pořadatelskou službou organizátorům automobilové soutěže Barum rally. Akce se zúčastnilo 10 členů naší jednotky i se zásahovým vozem CAS 32 T 138. Naším úkolem bylo před soutěží zapáskovatt trať ve svěřeném úseku a během soutěže zajistit hasičský dozor a bezpečnost a pořádek na trati. Několik fotografií z této akce si můžete prohlédnout v "GALERII".


Zásahy v roce 2005

   V průběhu roku 2005 naše jednotka vyjížděla ke čtyřem zásahům. Dvakrát jsme zasahovali u požárů a dvakrát jsme odstraňovali následky silných poryvů větru a vytrvalých dešťů. Mimo tyto zásahy jsme halenkovickým občanům čistili studny a zásobovali zemědělské družstvo, které bylo pro poruchu čerpadel bez vody.


páce s pilou

Osvědčení k používání motorové pily

   Jelikož jsou na dobrovolné jednotky kladeny stále vyšší nároky, jak po stránce výcvikové, tak po stránce vybavení, zakoupil náš sbor v roce 2005 motorovou pilu. Na každé takové vybavení musí mít hasiči osvědčení, a tak se 6 členů jednotky začalo účastnit kurzu pro oprávnění na práci s motorovou pilou v PO.

Ilustrační foto z oslav 110. výročí založení SDH Halenkovice - práci s motorovou pilou předvedl člen SDH Halenkovice pan Ludvík Trvaj.


výcvik a soutěže

Rozpočet a výcvikový plán pro rok 2006

   Ke konci roku 2005 byl sestaven rozpočet pro rok 2006, který byl předložen ke schválení obecním zastupitelstvem. Současně s rozpočtem byl připraven také výcvikový plán pro rok 2006, ve kterém nebude chybět jedno prověřovací cvičení pro jednotku. Termín bude utajen do posledního okamžiku, dojde tak k důkladnému prověření akceschopnosti jednotky.


hašení auta

Naše jednotka opět vyjížděla k zásahu

   Dne 15.11. byl vyhlášen poplach místní jednotce. Oznámení bylo provedeno operačním důstojníkem krajského HZS Zlín v 17.20 hod. dálkově ovládanou sirénou a v 17.23 hod. formou telefonátu na služební telefon.
   Jednalo se o požár osobního automobilu Škoda 105 na letišti v části obce Drahy. Na místo byla vyslána i jednotka krajského HZS Zlín PS Otrokovice, která dorazila na místo se dvěma vozy zároveň s jednotkou SDH Halenkovice. Jednotka SDH Halenkovice na místo přijela vozidlem CAS 32 T 138 v počtu 1+ 5. K zásahu byla přizvána i Policie ČR, která v dané věci zahájila šetření. Při požáru nebyl nikdo zraněn.


oslavy

SDH Halenkovice oslavil v roce 2005 110. výročí svého založení

   Slavnostní den se uskutečnil v sobotu 18. června 2005. Bohatý program oslav, jak pro hasiče, tak pro širokou veřejnost si můžete připomenout ...zde.