hlavní stránka

Námětové cvičení ve Žlutavě

foto: SDH Halenkovice

    7. 7. 2008 jsme se zúčastnili tradičního námětového cvičení ve Žlutavě. Ve 14:00 hod. byl vyhlášen poplach a naše jednotka vyjela s CAS v počtu 1+3. Po příjezdu na místo bylo rozvinuto nízkotlaké vedení z nově udělaného navijáku a použita otočná proudnice z CAS. Při této příležitosti byly prověřeni 2 noví členové jednotky, kteří přešli z mladých hasičů do jednotky po dovršení 18 let.

 
   
 


Čištění propustků U Svatých

foto: Ivan Blaha st.

    15. 7. 2008 jsme provedli vyčištění propustku pod komunikací v místní části U Svatých. Po přijetí na místo bylo zjištěno, že kvůli vytrvalým dešťům došlo k zanesení propusti pod silniční komunikací. Propusť měla délku 10 m, průměr 90 cm a byla do půlky průměru zanesena bahnem a kamením po celé délce. Z důvodu zanesení hrozilo při dalších deštích vylití vody z kanalizační šachty a možné zaplavení soukromých a obecních pozemků.
    Na povel velitele bylo rozvinuto jednoduché vedení C ukončené kanálovým krtkem. Pomocí krtka se podařilo potrubí vyčistit od bahna, ale kamení a větší kusy zůstaly v propusti. Pro odstranění tohoto materiálu bylo nutné, aby jeden ze zasahujících hasičů vlezl dovnitř a pomocí proudu C bylo kamení vyplaveno ven. Po propláchnutí jsme místo předali starostovi obce, panu Jaromíru Blažkovi. Po domluvě se starostou vyplavený materiál odstraní zaměstnanci OÚ.