hlavní stránka

Klub seniorů na exkurzi ve zbrojnici

foto: Pavlína Bieberlová

    Dne 9. 6. 2008 navštívili naši hasičskou zbrojnici členové halenkovického Klubu seniorů. Po domluvené schůzce s velitelem sboru si senioři prohlédli celou hasičskou zbrojnici a vybavení jednotky. Prohlídka začala u sochy sv. Floriána a pokračovala v garážích, kde byla představena technika a zodpovězeny dotazy, které se týkaly vybavení a používání věcných prostředků. Dále prohlídka pokračovala v prostorách šaten a návštěvou ve schůzovací místnosti. Zde se senioři občerstvili a poslechli si výklad o historii místního SDH od samého počátku až po součastnost. Po výkladu následovala diskuze s velitelem, kde byly seniorům zodpovězeny dotazy týkající se např. komínů a jejich požárů, dále varování ohledně vypalování porostů a mnoho dalších. Celá exkurze trvala asi dvě hodiny. Akce sklidila pozitivní ohlas a věříme, že nebyla poslední.