hlavní stránka

Zpráva o činnosti JSDH Halenkovice za rok 2007

    Letošní rok byl pro naši jednotku velmi nabitý a také významný.

   Činnost naší jednotky v roce 2007 by se dala rozdělit do několika okruhů. Mezi první patřila zásahovost jednotky. Jelikož hasiči vyjíždí k různým událostem, jako například k technickým pomocem, k technologickým zásahům, živelným pohromám a samozřejmě k požárům, zasahovala naše jednotka u celkem 16 událostí.

Jmenovitě:

  12. 1. 2007 čištění místní komunikace v části obce Hradská
  20. 3. 2007 odstranění polámaných stromů na hřbitově po sněhové kalamitě
  1 a 2. 4. 2007 technická pomoc - navážení vody do družstva na Bábolné a tlakování
  vodovodního řádu
  20 a 29. 6. 2007 technická pomoc - opětovné navážení vody do družstva
  21. 6. 2007 odstraňování následků živelné pohromy - vichřice a přívalových dešťů
  22. 6. 2007 pokračování v odklízení následků povodní
  26. 6. 2007 vyčerpání 3 studní postižených povodní ze dne 21. 6.
    1. 7. 2007 výjezd jednotky k požáru travnatého porostu
  28. 7. 2007 závlaha obecní zeleně a parků
  20. 8. 2007 dstraňování následků živelné pohromy - přívalových dešťů a zátop
  21. 8. 2007 pokračování v odklízení následků povodní
    7. 9. 2007 čerpání vody ze sklepních prostor a výtahové šachty v budově ZŠ
  23. a 24. 9. 2007 opětovné navážení vody do družstva na Bábolné - zjištěna závada na
  vodovodním řádu.

Další činností jednotky je účast na různých veřejných akcích, cvičeních a besedách. V letošním roce jsme se zúčastnili celkem jedenácti těchto akcí.

  19. 5. 2007 požární dozor při pohádkovém lese v Halenkovicích
  26. 5. 2007 námětové cvičení při oslavách založení SDH Nová Dědina
    1. 6. 2007 účast při pořádání dětského dne s vyhlášením požárního poplachu ve ZŠ
  17. 6. 2007 beseda s dětmi v mateřské školce
  19. 6. 2007 požární dozor při akci Model air show
  18. 7. 2007 námětové cvičení v obci Žlutava
  14. 8. 2007 zajištění cyklistického závodu Otrokovická 50
  25. 8. 2007 zajištění trati při automobilové soutěži Barum rally
  25. 8. 2007 provedení ukázky při kulturní akci v Napajedlích Slávia žije
  účast na dvou soutěžích v požárním sportu

V neposlední řadě se členové naší jednotky věnují údržbě techniky a hasičské zbrojnice.

V letošním roce byl proveden rozvod tlakového vzduchu v garáži a v dílně. Byla provedena úprava na zadní části CAS, kde byly vytvořeny nové úložné prostory, ve kterých je umístněna elektrocentrála s rozvaděčem, buben s 60m hadicí nízkotlakého vedení s proudnicí turbosupon a další potřebné vybavení. Dále byly nainstalovány 4 halogenové reflektory, které jsou napojeny na elektrocentrálu a výstražná oranžová rampa.

Jednotka také obdržela nové vybavení - 4 přilby Gallet, 3ks zásahových kabátů Fireguard a elektrocentrálu. Na toto vybavení byla přiznána dotace ze Zlínského kraje ve výši 60 000 Kč.

Naše Tatra se zúčastnila největší hasičské události v republice - srazu hasičské techniky a samotných hasičů v Přibyslavi s názvem Pyrocar 2007. Jednalo se o dvoudenní akci zaměřenou na techniku a vybavenost sborů. Bylo zde ke shlédnutí na 300 vozidel a navštívilo ji kolem 10 000 lidí. Akce se konala na letišti a nesla se ve velmi přátelském duchu. Naši účast tam osobně svou návštěvou podpoři i pan starosta obce Jaromír Blažek.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům jednotky, za práci kterou vykonávají pro SDH, nebo pro obec, panu starostovi a zastupitelstvu obce Halenkovice za podporu naší jednotky a dobrou spolupráci.

Josef Gabrhelík