hlavní stránka

Vichřice nad Halenkovicemi

Foto: SDH Halenkovice

   Dne 21.6. se naší obcí prohnala vichřice doprovázená bouří a přívalovými dešti.

   V čase 17:26 bylo telefonicky nahlášeno, že se v části obce Dvůr nachází vyvrácený strom přes příjezdovou komunikaci do obce. Jelikož bylo přítomno několik členů jednotky na zbrojnici, kde prováděli údržbu techniky, okamžitě jsme uvědomili OPIS a vyjeli k místu události. Po příjezdu na místo byla zhodnocena situace a započaly odklízecí práce. Bylo nutno řídit dopravu, která byla na čas úplně zastavena. Na odstranění stromu byla použita motorová pila STIHL. Na místo události se dostavil i starosta obce, který nás informoval o situaci, která vznikla v obci.
   Ihned po odstranění spadeného stromu jsme přejeli do části obce Zádřinové a započali s varováním obyvatel na možnost vylití místního potoka. V čase 18:25 vyhodnotil velitel situaci za kritickou a byl vyhlášen výjezd ostatním členům jednotky. V čase 18:45 se potok vylil ze svého koryta a zaplavil bahnem a kamením silniční komunikaci, soukromé pozemky a studny.

Po opadnutí vody započaly odklízecí práce, jako první byla zprůjezdněna hlavní silnice, ze které bylo odstraněno bahno odplavením z CAS32. Dále byly provedeny následující práce:
    - vyčerpání studní občanům
    - odstranění nánosů bahna znemožňující přístup k RD
    - umytí cest v části obce Zádřinové a Pláňavy
    - monitorování a vypuštění záchytných nádrží v částech obce Hanácké a Kopaniny
    - varování obyvatel nad možností opakování záplav

Pro čerpání byla použita elektrocentrála a el. kalové čerpadlo. Jelikož nešel v obci el. proud byl poplach vyhlášen pomocí mobilních telefonů. Po domluvě starostů obce Halenkovice a Pohořelice se na místo dostavila i JSDH Pohořelice v čase 20:30 ve složení 1+4 s technikou Avia 31 Furgon. V čase 21:00 byla jednotka z Pohořelic převelena do Otrokovic. V čase 22:50 byl druhý výjezd poslán zpět na základnu. Po doumývání hlavní cesty v čase 23:40 skončil i první výjezd. O průběhu zásahu byl informován i pan starosta obce, který po ukončení zásahu přijel na základnu. Po domluvě s velitelem bylo rozhodnuto, že je třeba pokračovat v likvidaci i následný den.

   Dne 22.6. pokračovaly další práce na odstraňování následků povodně. Byly omyty další komunikace, vedlejší příjezdové cesty. Opět vyčerpány znečištěné studny. Na čerpání byla použita elektrocentrála a el. kalové čerpadlo. Část jednotky ve spolupráci s panem starostou obce pokračovala v odpouštění a monitorování stavu záchytných nádrží, a pozdějším nastavením stavidla na možné další přívalové deště. V čase 14:30 byly práce ukončeny, doplněna techika PHM a vybavením a v 15:00 bylo na OPIS nahlášeno ukončení a návrat.

 
Vichřice nad Halenkovicemi Vichřice nad Halenkovicemi Vichřice nad Halenkovicemi Vichřice nad Halenkovicemi Vichřice nad Halenkovicemi
 
Vichřice nad Halenkovicemi Vichřice nad Halenkovicemi Vichřice nad Halenkovicemi Vichřice nad Halenkovicemi Vichřice nad Halenkovicemi
 
Vichřice nad Halenkovicemi Vichřice nad Halenkovicemi Vichřice nad Halenkovicemi Vichřice nad Halenkovicemi