GALERIE   hlavní stránka

Vodění medvěda a pochovávání basy 2008

foto Bohdana Blažková, Milan Bieberle

   I v letošním roce se v Halenkovicích uskutečnily dnes již tradiční masopustní oslavy, na jejichž přípravě se významnou měrou podílejí také členové našeho sboru.

Dne 2. a 3. února byl Halenkovicemi proveden medvěd v doprovodu masopustních maškar. Průvod se zastavoval u jednotlivých domů, zpívalo se, tančilo a rozdávaly se pozvánky na Pochovávání basy.

Basa byla pochována o týden později - 9. února 2008. Přítomným byly předneseny hříchy, které během roku 2007 nashromáždili obyvatelé Halenkovic, plačky předvedly svůj tanec. K tanci a poslechu hrál pan Václav Šubík se svou skupinou VašTon.
Pochovávání basy mělo úspěch, což dokumentuje velký zájem ze strany obyvatel, kterým tímto děkujeme, že se s námi přišli pobavit. Velký dík patří samozřejmě také všem, kteří nám při organizaci oslav pomáhali.


masopust 2008 masopust 2008 masopust 2008 masopust 2008 masopust 2008
 
masopust 2008 masopust 2008 masopust 2008 masopust 2008 masopust 2008
 
masopust 2008 masopust 2008 masopust 2008 masopust 2008 masopust 2008
 

Přehled témat ...zde