hlavní stránka

Výroční valná hromada 2009

foto: SDH Halenkovice

   Dne 11. 12. 2009 se konala v hasičské zbrojnici Výroční valná hromada našeho SDH

   Starosta sboru přivítal přítomné hasiče, jejich manželky, zvlášť přivítal starostu obce - pana Jaromíra Blažka a omluvil další hosty, kteří se nemohli valné hromady zúčastnit.
   Na úvod starosta SDH seznámil všechny přítomné s nově zvoleným vedením SDH. Dále byly na VVH předneseny zprávy za uplynulý rok. Jednatel SDH přednesl zprávu o činnosti SDH, pokladní - sl. Šárka Juřenová přednesla zprávu o hospodaření a finanční činnosti SDH. Na závěr přednesl vel. JSDH zprávu o činnosti JSDH za rok 2009.
   Po přednesení zpráv starosta SDH požádal o pár slov pana starostu obce, který zhodnotil a ocenil spolupráci mezi SDH a obcí, seznámil hasiče s plány na příští rok. Na závěr programu následovala diskuze, podání večeře a volná zábava.

Zprávu o činnosti jednotky v roce 2009 máte ve formátu pdf k dispozici ...zde.


VVH 2009 VVH 2009 VVH 2009 VVH 2009 VVH 2009