hlavní stránka

Dětský den 2009

foto: P. Bieberlová

   Dne 5. 6. 2009 byl uspořádán pro děti z mateřské a základní školy dětský den. Tuto akci již tradičně pořádá sportovní komise vedená pod OÚ společně se zájmovými organizacemi a vedením školy. Mezi zájmovými organizacemi nemohl chybět ani místní SDH.
   Členové jednotky předvedli dětem záchranu raněného a hasební zásah na místní školu. I přes rady mnohých dětí, abychom školu nechali shořet, se podařilo raněného dopravit do péče k místním členkám červeného kříže a fiktivní požár uhasit. Pro děti byl poté uspořádán branný závod a připravena stanoviště, kde si děti mohly vyzkoušet mnoho různých činností.
   Na našem stanovišti byla připravena tradičně džberová stříkačka, natažené nízkotlaké vedení a děti si zde mohly prohlédnout techniku a vyzkoušet vybavení hasičů. Této akce se celkem zúčastnilo 7 hasičů.
   Největším překvapením, nejen pro děti, byl přílet vrtulníku R44, který přistál na fotbalovém hřišti. Mezi další organizace, které se Dětského dne účastnily patřil LMK Halenkovice, Červený kříž Halenkovice, místní včelaři, biatlon klub, PČR, a další organizátoři z řad školy.


Dětský den 2009 Dětský den 2009 Dětský den 2009 Dětský den 2009 Dětský den 2009
 
Dětský den 2009 Dětský den 2009 Dětský den 2009 Dětský den 2009 Dětský den 2009