hlavní stránka

Oslava MDŽ

foto: J. Gabrhelík

   V sobotu 14. 3. 2009 uspořádali členové SDH ve společenské místnosti zbrojnice tradiční posezení u příležitosti svátku MDŽ. Starosta sboru přivítal všechny zúčastněné a společně se svým zástupcem předal členkám a manželkám hasičů malou pozornost v podobě květiny a menšího kosmetického dárku. Pozvání přijal i starosta obce s manželkou a náš kronikář p. Kalivoda s manželkou.
   Pan starosta obce popřál všem zúčastněným ženám a předal dárek výborný sladký medovník. Poté následovala večeře a volná zábava. Ženám, které se nemohly na oslavu dostavit, byly dárky doručeny dodatečně.

Oslava MDŽ Oslava MDŽ Oslava MDŽ Oslava MDŽ Oslava MDŽ