GALERIE   hlavní stránka

Vodění medvěda a pochovávání basy 2007

foto SDH Halenkovice

   Dne 17. a 18. února 2007 se konal v naší obci tradiční masopust s voděním medvěda po obci. Tak jako každý rok jej pořádal náš sbor ve spolupráci s členkami halenkovického Červeného kříže.

   Tato akce je nedílnou součástí kulturního dění v Halenkovicích. Týden na to jsme v této tradici pokračovali a pochovali jsme basu. Tím skončilo veselí v naší dědině až do Velikonoc.

   Chtěli bychom poděkovat všem kteří se na přípravě této náročné akce podíleli. Jmeniovitě: členky ČČK, bývalý pan starosta obce Jaroslav Ulica, p. Václav Kašpárek - farář, p. Jindřich Juřena - kostelník, p. Antonín Gajdošík, hudební skupina VašTon, velký dík patří také manželům Zdeňce a Ludvíku Trvajovým za jejich obětavost při vedení a obsluze bufetu, no a samozřejmě všem hasičům a těm kteři se podíleli na organizaci této události.

masopust 2007 masopust 2007 masopust 2007 masopust 2007 masopust 2007
 
masopust 2007 masopust 2007 masopust 2007 masopust 2007
 

Přehled témat ...zde