hlavní stránka

Zásahy jednotky v květnu a červnu 2010

text a foto: SDH Halenkovice

Dne 17. 5. 2010 vyjížděla jednotka k monitorování obecních potoků a retenčních nádrží, kde se pomalu zvyšovala hladina při vytrvalých deštích. Místní potok se vlévá v několika místech do vpustí pod cestou. Dvě vpustě jsou chráněny mříží, na které se uchytil nános naplavenin. Ty jednotka při obhlídce odstranila. V jednom místě bylo naplaveno dřevo z nedalekého lesa. Po částečném odstranění polen se jednotka vrátila zpět na základnu a po domluvě se starostou obce provedla jednotka prohlídku ještě ve 23:00.

Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010
 
Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010
 


Dne 21. 5. 2010 v 14:00 byla jednotka vyslána na žádost KOPISu na čerpání vody z laguny pod obcí Bělov. Jednotka vyjela s technikou CAS 32 T 138 a DA Opel Movano. Po příjezdu na místo bylo přiděleno jednotce stanoviště, kde bude čerpat. Voda byla odčerpávána CASkou s dvěma proudy "B" a kalovým čerpadlem Heron. Zprvu složitá a komplikovaná situace se časem zpřehlednila a čerpání vody probíhalo podle plánu. Na této události zasahovalo asi 14 jednotek a bylo dokonce nasazeno i velkokapacitní čerpadlo, které svým výkonem 600L/min. přispělo k rychlejšímu průběhu akce. Čerpání probíhalo celou noc a následný den ráno bylo provedeno střídání 3 členů naší jednotky. Jednotka dále vypomáhala při stavění hráze z pytlů a byly také prováděny práce motorovou pilou při chystání místa na hráz. Po odčerpání vody z blízkého okolí domu ukončila jednotka činnost a vrátila se v 18:30 zpět na základnu.

Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010
 
Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010
 
Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010
 


Dne 24.5. 2010 byla jednotka SDH povolána starostou obce k odstranění vzniklých škod po nočních přívalových deštích v částech obce U svatých a Zemanové. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že voda zaplavila jeden rodinný dům, poničila místní komunikaci, znečistila několik studní a nánosy pokryly hlavní cestu vedoucí do Spytihněvi. Bohužel došlo také k sesuvu půdy na jeden rodinný dům a statické narušení dalšího domu. Pro urychlení prací byl přivolán buldobagr a traktor se sněžnou radlicí. Některé propusti se nepodařilo zprůchodnit a tak se musely vybágrovat nové příkopy. Po domluvě se starostou obce se na úklidových pracích pokračovalo i následující den.

Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010
 
Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010
 
Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010
 
Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010
 


Dne 25. 5. 2010 pokračovala jednotka v úklidových pracích v místních částech U svatých a Zemanové. Členové se střídali ve dvou směnách až do 19:00 a za tuto dobu vyčerpali několik studní, jeden sklep, pročistili několik kanálových propustí a omyli místní komunikaci od bahnitých nánosů. Jednotka se také zasloužila o vytažení zapadlého vozidla Škoda Fabia.

Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010
 


Dne 29. 5. 2010 vyjela jednotka na příkaz starosty obce k čerpání vody ze zatopeného sklepa v rodinném domě. Průzkumem bylo zjištěno, že se ve sklepě nachází studna, která kvůli velkému množství vody zaplavovala sklepní prostor. Ten byl ještě znečištěn splavenou ornicí z nedalekého pole. Na čerpání bylo použito kalové čepadlo Heron. Čerpání studní bylo provedeno ještě v dalších třech rodinných domech. V 19:25 se jednotka vrátila zpět na základnu a nahlásila návrat na KOPIS.Dne 2. 6. 2010 vyjížděla jednotka SDH k čerpání vody kolem zatopených rodinných domů a sklepů. Pomocí pytlů s pískem byla také odkloněna proudící voda, aby nezpůsobovala další škody na majetku. Jednotka provedla čištění kanálových propustí a průběžně kontrolovala stav na silnici směrem na Spytihněv (u dvora) a místních toků. Byly zjištěny další sesuvy půdy, které ohrozily rodinný dům a těžce poškodily přilehlé hospodářské stavení.

Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010
 
Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010
 
Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010
 


Dne 5. 6. 2010 se sešli členové jednotky SDH na hasičské zbrojnici, kde po náročných 14-ti zásahových dnech konečně mohli věnovat péči prostorám hasičské zbrojnice i samotné hasičské technice. Kompletní "očistou" prošel jak DA Opel Movano, tak CAS 32 T 138. Obě dvě auta byla kompletně vyklizena a důkladně vyčištěna od nánosů bahna a nečistot. Generálkou prošlo také kalové čerpadlo Heron, které během uplynulé doby odvedlo spoustu užitečné práce. To stejné se dá říci i o DA Opel Movano, který se tak ukázal jako velmi pohotový, dobře a účelně vybavený zásahový vůz, poskytující vždy perfektní zázemí pro zasahující členy jednotky SDH.

Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010
 
Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010 Povodně 2010
 


Dne 9. 6. 2010 ve 20:06 vyjela jednotka k technické pomoci odstranění překážky ze silniční komunikace v části obce Zemanové. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o zlomený strom, který bránil průjezdu. Strom zasahoval asi přes polovinu vozovky. Na odstranění překážky byla použita motorová pila STIHL MS 361. Po zprůjezdnění vozovky se vrátila jednotka zpět na základnu a příjezd nahlásila na KOPIS.

Dne 14. 6. 2010 byl jednotce SDH nahlášen silně nakloněný strom za hospodou U Lhotských, který hrozil pádem na hlavní silnici z Pláňav na Dolinu. Strom byl skácen a odklizen mimo vozovku silnice. Během kácení byla členy jednotky SDH z důvodu bezpečnosti řízena doprava. Poté se jednotka vrátila na základnu a příjezd nahlásila na KOPIS.