hlavní stránka

Zásahy ze dne 20. - 21. 8. 2007

    Dne 20. srpna se v 18:00 hod. dostavil na hasičskou zbrojnici starosta obce a oznámil veliteli, že vyhlašuje poplach členům jednotky.

    Společně se spuštěním sirény byly rozeslány SMS zprávy o vyhlášení poplachu. Ihned po dodání potřebných informací od starosty vyjela jednotka oběma vozy do části obce Zádřinové. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum celé části obce a monitorován protékající potok, u kterého se stále zvedala hladina. Na pokyn velitele byly do níže uložených vchodů do domů dány pytle s pískem. V čase 18:45 se potok v jednom místě vylil a zaplavil silniční komunikaci, ale zanedlouho začala voda opadávat a po zkontrolování zaplaveného místa bylo zjištěno, že nedošlo k žádným větším škodám. Starosta obce, který projížděl celou vesnici, po domluvě s velitelem přesunul jednotku do části Svaté, kde byla příjezdová komunikace do obce zaplavena nánosem bahna o výšce asi 20cm.
    Po příjezdu na místo byla zhodnocena situace a rozhodnuto, že bude třeba nejdříve bahno odstranit a pak teprve cestu umýt. Starosta po domluvě s velitelem zajistil UNC řízené p. Pavlem Kedrou z fy ELINS, a velitel zajistil po domluvě s jedním ze členů jednotky traktor ZETOR s radlicí na sníh řízený p. Martinem Trvajem. Po příjezdu této techniky začaly ihned odklízecí práce. Část jednotky vypomáhala u nasazených strojů a ostatní členové uvolňovali zacpaný kanál, který znemožňoval odtok vody. Jelikož se brzy setmělo, byla nasazena elektrocentrála a umělé osvětlení na CAS. Po odhrnutí bahna byla cesta zhruba omyta tak, aby byla průjezdná. Na další práce se velitel dohodl ze starostou na další den.
    Po návratu na základnu jel velitel společně se starostou ještě zkontrolovat záchytné nádrže a další riziková místa v obci.

Návrat velitele na základnu 22:20 hod.
Při akci zasahovalo 12 členů jednotky.


Dne 21. srpna byly provedeny odklízecí práce po přívalových deštích ze dne 20. srpna. Byly doumývány veškteré silniční komunikace v části obce Svaté a Zádřinoví. V části obce Dolní konec byla vyčerpána studna paní Miriam Horákové, kdy po protrhnutí kanalizační sítě došlo ke znečištění jejich studny.

Majitelce studny bylo doporučeno udělání rozboru vody v higienické stanici, a nabídnuta možnost dalšího vyčerpání. Na umytí cest byla použita kropící lišta. Dále byla provedena kontrola a ohraničení propadlé kanalizační sítě.