hlavní stránka

Hasičská zabijačka

text: J. Gabrhelík, foto: M. Palúch

   Za pomoc, kterou při poruchách vodovodního řadu poskytujeme zemědělskému družstvu Lukrom, jsme dostali darem prase. Dne 6. 3. 2010 se tak na naší hasičské zbrojnici konala hasičská zabijačka.


Hasičská zabijačka


   Této akce se zúčastnilo 20 členů SDH. V 7:00 jsme přivezli krásně vykrmeného pašíka o váze asi 160kg, který se po chvíli houpal na trojnožce. Při dobré atmosféře ubíhala práce jedna radost. Pro některé zúčastněné to bylo něco nového, takže byli příjemně překvapeni.
   Zabíjačka sklidila u členů SDH veliký úspěch a proto jsme se rozhodli, že by se tato akce mohla stát tradicí.
   Maso, které se nespotřebovalo bylo použito na přípravu slavnostní večeře při příležitosti oslav MDŽ.


Hasičská zabijačka Hasičská zabijačka Hasičská zabijačka Hasičská zabijačka Hasičská zabijačka