hlavní stránka

Prošli jsme kurzem nositelů dýchací techniky

foto: SDH Halenkovice

   Jelikož vlastníme 4 dýchací přístroje Saturn S7, zúčastnili jsme se kurzu NDT (nositelů dýchací techniky).
Kurzu se zúčastnilo 9 členů naší jednotky. Kurz se konal v měsíci listopadu 2009 a skládal se ze tří schůzek. Na první schůzce jsme probrali teorii a seznámili se s dýchací technikou. Při druhé schůzce jsme si zopakovali teorii, řekli si něco víc o použití DT při požárech uvnitř budov. Poté následovala praxe s fyzickou zatěží. Při této praxi musel každý člen jednotky projít 3 stanoviště, kde na něj čekalo 10 kg těžké kladivo se kterým musel udělat 30 úderů do železné plotny, dále přenos dvou 20 l kanistrů s vodou a nakonec odtáhnout 80 kg těžkou figurínu.
   Při poslední schůzce nás čekaly závěrečné zkoušky, které se skládaly ze tří částí. Jako první byl závěrečný písemný test, dále následovala ústní zkouška která trvala u každého kolem 20 minut a která obsahovala otázky i z oblasti odborné přípravy členů JSDH. Poslední zkouškou byla praktická zkouška, kde dvojice tvořily průzkumnou skupinu a jejich úkolem bylo provést průzkum v objektu a najít figurínu která musela být vytažena ven. Tento úkol byl zpestřen tím, že hasiči měli zalepené zorníky a úkol plnili s nulovou viditelností.
Poslední skupinu, kterou tvořil velitel JSDH a velitel družstva čekalo ještě menší překvapení. Po tajné domluvě našich kluků s příslušníky z HZS byl kromě figuríny ve cvičném prostoru schován i jeden z našich hasičů - takže místo jedné figuríny tato skupina musela vytáhnout 2 osoby.

   Po ukončení zkoušek provedla paní Ježková (vedoucí CHTS na HZS a vedoucí kurzu) vyhodnocení, kde nám bylo sděleno, že je velmi spokojená s našimi výsledky - všichni prospěli. Nyní má naše JSDH k dispozicí 9 členů, kteří mohou nosit a používat dýchací techniku.


Účastníci kurzu nositelů dýchací techniky

Kurz nositelů DT


Kurz nositelů DT Kurz nositelů DT Kurz nositelů DT Kurz nositelů DT Kurz nositelů DT
 
Kurz nositelů DT Kurz nositelů DT Kurz nositelů DT Kurz nositelů DT Kurz nositelů DT
 
Kurz nositelů DT Kurz nositelů DT Kurz nositelů DT Kurz nositelů DT Kurz nositelů DT
 
Kurz nositelů DT Kurz nositelů DT Kurz nositelů DT Kurz nositelů DT Kurz nositelů DT