hlavní stránka

Speciální školení jednotek CO

foto: HZS ZK

   Každá jednotka jednotka požární ochrany (JPO) má zákonné povinnosti v plnění úkolů civilní ochrany a ochrany majetku obyvatelstva. V celém Zlínském kraji bylo vytipováno celkem 40 jednotek, které budou předurčeny k plnění specifických úkolů ochrany obyvatelstva a provádění záchranných a likvidačních prací při krizových stavech. Mezi těchto 40 jednotek byla zařazena i jednotka SDH Halenkovice.
   Pro tyto jednotky bylo v Otrokovicích 23. 5. 2009 provedeno zvláštní školení, které bylo rozděleno na část teoretickou a praktickou.
   V teoretické části se zúčastnění seznámili s právními předpisy, které se zabývají problematikou ochrany, varování, evakuace, nouzového přežití a organizování humanitární pomoci.
   V praktické časti školení se členové jednotek seznámili se stavbou plátěných a nafukovacích stanů pro nouzové ubytování, s prostředky pro dekontaminaci osob v terénu, s poskytováním první pomoci a dalších činností důležitých pro plnění úkolů civilní ochrany.Školení jednotek pro CO Školení jednotek pro CO Školení jednotek pro CO Školení jednotek pro CO Školení jednotek pro CO