hlavní stránka

Halenkovický hasič - pan Josef Gajdošík

foto z archivu pana Pavla Blaha

   Dne 5. 2. 2009 se v Návštěvní knize našich stránek objevil vzkaz od pana Pavla Blaha:


"Dobrý den, se zájmem jsem si prohlédl vaše stánky, historické fotografie, kde jsem na jedné objevil svého staříčka. Pro doplnění můžu nabídnout fotku, kterou jsem tam nenašel, domnívám se, že je ze svěcení motorové stříkačky v roce 1937."


   Protože nás zajímají jakékoliv informace o historii našeho sboru i o životě jeho členů, požádali jsme o zaslání fotografií a doplňujících informací.
   Pan Blaho nám prostřednictvím e-mailu odpověděl a v příloze nám zaslal i zajímavé a nám neznámé fotografie. Přidal také fotografii domu pana Josefa Gajdošíka na Zemanových a hasičské jednotky, jejíž je členem.
   Rádi bychom mu touto cestou poděkovali a zároveň požádali další případné držitele historických fotografií, nebo předmětů týkajících se historie Sboru dobrovolných hasičů v Halenkovicích o jejich zapůjčení.


Přepis e-mailu od pana Pavla Blaha

Dobrý den, pane Gabrhelík

Zasílám několik slíbených informací.
Náš staříček se jmenoval Josef Gajdošík ze Zemanových č. p. 361 (foto 1), dlouholetý člen hasičů, samaritán a v neposlední řadě jeden se zakládajících členů halenkovického zahrádkářského spolku (přezdívku měl "Mičurin").
Zmiňovaná fotografie (foto 2), na vašich stránkách je ta, která zachycuje několik generací hasičů, náš staříček stojí uprostřed v nejstarší uniformě. Pro informaci dodávám, že je ze stejného dne jako fotografie v knize "KNIHA O HALENKOVICÍCH" od paní Kašíkové vydané k výročí obce v roce 2004 na str. 175. V této knize je ještě jedna, kde je zachycen a to na straně 173 a ta je zase (alespoň se domníváme) ze svěcení stříkačky stejně jako ta co vám zasíláme v příloze (foto 3) (v první informaci jsem zřejmě zaměnil rok 1938 za 1937).
Co se týká našeho vztahu k Halenkovicím, je to rodné místo našich předků kam se rádi vracíme od dětství, a s vašimi stránkami nás spojuje stejný zájem, který se v naší rodině dědí, ne sice přímo, ale v každé generaci se najde někdo. Na další fotografii (foto 4) je JG se synem také Josefem, našim strýcem.
My jsme tři bratři a všichni jsme hasiči a i v další generaci tedy již pravnuk JG je člen hasičů na Kostelanech.
Na poslední fotografii (foto 5) jsem společně s bratrem a naší malou jednotkou po okrskovém cvičení, s technikou (pouze stříkačka 12), kterou nemáme ani čím táhnout, se vám nemůžeme rovnat.

S pozdravem

Pavel Blaho


 
Halenkovický hasič - pan Josef Gajdošík

Foto 1. Dům č. p. 361 na Zemanových, ve kterém žil pan Josef Gajdošík


Halenkovický hasič - pan Josef Gajdošík

Foto 2. Pan Josef Gajdošík stojí uprostřed v nejstarší uniformě


Halenkovický hasič - pan Josef Gajdošík

Foto 3. Rok 1938 - Svěcení stříkačky (zřejmě v místě dnešního fotbalového hřiště)


Halenkovický hasič - pan Josef Gajdošík

Foto 4. Josef Gajdošík se svým synem Josefem


Halenkovický hasič - pan Josef Gajdošík

Foto 5. Pan Blaho a hasičská jednotka, jejíž je členem