hlavní stránka

Požár polního porostu

    Dne 26. 9. 2009 vyjížděla jednotka k požáru polního porostu. Požár byl nahlášen přímo strojníkovi jednotky, p. Vičánkovi ml. Výjezd byl hlášen na KOPIS a s operačním důstojníkem bylo domluveno, že další jednotky budou vyslány až po zhodnocení situace na vyžádání velitele zásahu.

    Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár kopky sena, který se rozšířil do okruhu zhruba 20m. Před příjezdem jednotky PO hasili požár místní občané pomocí jednoduchých hasebních prostředků a zabránili tak dalšímu většímu šíření požáru. Mezitím přivolali jednotku PO. Tito občané nejsou majiteli tohoto pozemku.

    Na likvidaci požáru bylo nasazeno jednoduché vedení C, kterým bylo celé požářiště prolito vodou. Kopka sena byla roztahána trhacím hákem a řádně uhašena. Protože zásah probíhal v pozdních hodinách, byla nasazena elektrocentrála s umělým osvětlením. Při požáru zasahovalo 5 členů jednotky s technikou CAS32 Tatra 138. Jeden ze zasahujících členů jednotky použil k dopravě vlastní osobní automobil, jelikož se na základnu dostavil už po vyjetí jednotky.