hlavní stránka

Oslavy 115. výročí založení SDH Halenkovice

text: M. Palúch
foto: Z. Fischerová, V. Wozar, P. Bieberlová

   Před 115-ti lety, přesněji 31. března 1895, došlo k velmi významné události. Byl založen Sbor dobrovolných hasičů Halenkovic, který se tak stal nedílnou součástí života v naší obci. Na připomínku této významné události uspořádali v sobotu 19. 6. 2010 halenkovičtí hasiči oslavy 115. výročí, které naplnily celý sobotní den. Po pečlivých přípravách, které zabraly spoustě lidem mnoho vlastního času, se mohly oslavy rozjet naplno.


115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení
 
   Od 9:00 hodin byla před OÚ k vidění hasičská technika různého stáří. Své vybavení tu vystavovali jak halenkovičtí hasiči, tak hasiči z Otrokovic a Oldřichovic. Byla tu historická "Chotěbořka", CAS 32 Tatra 138 i Tatra 815, terénní vozidlo Land Rover Defender a další.


115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení
 
   V 10:00 hodin sloužil P. Bohumil Kundl v halenkovickém kostele sv. Josefa mši svatou k uctění památky zesnulým členům sboru. Poté členové položili věnec u sv. kříže na halenkovickém hřbitově.


115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení
 
115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení
 
   V 11:30 byla v sále KD Halenkovice zahájena výroční schůze, na které byla zhodnocena činnost sboru za uplynulých 5 let. Mezi pozvanými hosty byl např. starosta OSH Zlín Ing. Josef Bernátík, starosta Halenkovic p. Jaromír Blažek a také náš milý halenkovický kněz P. Bohumil Kundl. U příležitosti výročí došlo také k odměnění a ocenění členů sboru za obětavou práci a věrnost. Nakonec si všichni pochutnali na výborném slavnostním obědě, který nám připravily paní kuchařky ze školní jídelny.


115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení
 
115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení
 
115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení
 
115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení
 
115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení
 
   Ve 14:00 hodin začala odpolední část programu a to vystoupením dětí z halenkovického folklorního kroužku. Ty předvedly pásmo písní a tanců, které bylo velmi hezké a po zásluze sklidilo velký potlesk. Neméně bouřlivý potlesk sklidili i "staří páni hasiči", kteří předvedli dokonale sehraný zásah s historickou Chotěbořkou na hořící hospodu "U Jana". Další ukázkou bylo vyproštění zraněné osoby z havarovaného automobilu, který byl navíc zavalen stromem. Postupné vyproštění pomocí nové výbavy v DA Opelu Movano a záchrany života zraněného předvedli členové zásahové jednotky SDH Halenkovice. Poslední ukázkou programu za kulturním domem bylo správné hašení hořícího oleje. Tato ukázka vzbudila velký ohlas především u dámské části obecenstva, protože více jak 3 metry vysoký plamen, který vznikl po nalití vody do hořícího oleje, nikdo nečekal. Proto ještě jednou připomínáme - NEHAS HOŘÍCÍ OLEJ VODOU!!!


115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení
 
115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení
 
   V 16:08 se nad Halenkovicemi rozezněla siréna ohlašující požár. "HOŘÍ ŠKOLA!!!".... ozývalo se z úst lidí a na tvářích dětí se objevil spokojený až radostný úsměv. Na(ne)štěstí šlo jen o simulaci takovéto nenadálé situace a velké taktické cvičení celkem pěti sborů, kde se ověřovala jejich připravenost, vzájemná spolupráce a správný taktický postup. Na začátku dostaly jednotky pouze strohé informace týkající se rozsahu požáru a možnost výskytu osob (počet a druh zranění nebyl znám). Jednotky tak musely nejdříve provést průzkum, dále evakuaci osob z budovy za současné lokalizace požáru a jeho následné likvidace. Celá akce trvala asi hodinu a ukázala dokonalou připravenost všech jednotek. Zážitek ze cvičení měli kromě obecenstva také zcela jistě dobrovolníci z řad žáků 7. třídy, kteří velmi dokonale zahráli roli zraněných. Zato jim patří velký dík.


115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení 115. výročí založení
 
   Celý tento slavnostní den zakončila v sále OÚ dechová hudba Hradčovjanka, která hrála k tanci a poslechu do pozdních nočních, resp. brzkých ranních hodin. Podle názoru většiny hostů to byla velmi vydařená zábava s vynikající hudbou, skvělými písničkami a dobrou náladou. A to je pro všechny pořadatele ta nejlepší zpráva.

   Nakonec nám dovolte poděkovat všem lidem a organizacím, kteří se zapojili do příprav, organizace a průběhu oslav 115. výročí SDH Halenkovice, všem hostům a divákům a v neposlední řadě všem zúčastněným jednotkám a jejich členům, kteří se velkou měrou zasloužili o hladký průběh celých oslav a ukázali tak krásu a smysluplnost činnosti sborů dobrovolných hasičů. Děkujeme!!!