SVATÝ FLORIÁN, PATRON HASIČŮ   hlavní stránka   Velitel pluku propuštěný z římských legií. Narodil se v Cetii (dnes Zeiselmauer u Vídně) a za vlády císaře Dioklecíána byl jednou z obětí jeho zásahů prostřednictvím čtyř protikřesťanských ediktů z let 303 a 304.

   Dnešní území Rakouska do té doby patřilo římské provincii Noricum a císař Dioklecián tuto provincii připojil k Pannonii. V okolí dnešního Lince, v městě Lauriacum (neboli Lorch) u soutoku Enze s Dunajem, dal jeho místodržitel Aquilinus pozavírat a usmrtit mnoho zdejších křesťanů.

   Když se to Florián dozvěděl, spěchal křesťanům na pomoc. Nebyl však dostatečně opatrný a po několika dnech byl zatčen a pod neustálým týráním měl zapřít Krista. Protože se nechtěl za žádnou cenu víry zříct a soud nevzal ohledy na jeho zásluhy v armádě a jeho bezúhonnost, vydal ho do rukou katů. Ti mu přivázali na krk mlýnský kámen a hodili ho do řeky Enze.


   Ostatky sv. Floriána byly v 11. stol. rozděleny, část z nich byla převezena do Říma, část do Krakova (stal se jedním z polských patronů) a z Polska byla za Karla IV. malá část převezena do chrámu sv. Víta v Praze. Relikviář má však rovněž katedrála v Olomouci, kostely na Kladně, v Jaroměři, v Havlíčkově Brodě a jinde. Tyto maličké kousky Floriánových ostatků měly ve středověku chránit města před požáry, poněvadž Florián umučený ve vodě se stal patronem hasičů.

   Obraz sv. Floriána se objevoval na obecních pečetidlech, městských branách, kostelních věžích, na zvoničkách a jeho sochy se stavěly na návsích a náměstích. Na Hané ještě v minulém století hlásil ponocný:
   "CHVAL DOBRÝ DUCH HOSPODINA I JEŽÍŠE,JEHO SYNA. ODBILA DESÁTÁ HODINA, MILÝ SVATÝ FLORIÁNE, TOHOTO MĚSTEČKA PATRONE,CHRAŇ NÁS OD OHNĚ."