Úřední deska - archiv


 

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
Oznámení o místě a době voleb - Senát + ZO 20.09.2018 15.10.2018
Usnesení z XXII. zasedání ZO Halenkovice 29.08.2018 14.09.2018
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků – volby Senát 21.08.2018 15.10.2018
Pozvánka s programem - XXII. zasedání zastupitelstva obce 20.08.2018 29.08.2018
Výpůjčka pozemku 270/25 20.08.2018 05.09.2018
Volby 2018 – Oznámení počtu členů OVK 06.08.2018 08.10.2018
Volby 2018 – Poskytnutí informace o počtu a sídle vol okrsku 06.08.2018 08.10.2018
Dražební vyhláška – opakovaná dražba nemovitých věcí – pozemky (podíl) zapsané na LV 2272 a LV 137 23.07.2018 08.08.2018
Oznámení – volby do ZO / počet členů zastupitelstva / volebních obvodů / počet hlasů na peticích 13.07.2018 06.10.2018
Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích. 18.06.2018 04.07.2018
Sdružení měst a obcí Východní Moravy – závěrečný účet a audit 2017 05.06.2018 22.06.2018
Pozvánka na jednání valného shromáždění – SMOVM 05.06.2018 22.06.2018
Záměr prodeje obecního pozemku 47_2018 04.06.2018 29.08.2018
USNESENÍ z XXI. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice konaného v Halenkovicích dne 31. května 2018 01.06.2018 19.06.2018
Exekutorský úřad Brno, Mgr. Jan Krejsta – Usnesení o dražební vyhlášce – elektronická dražba nemovité věci (Richard Jelínek, Halenkovice 87) č.j. 159 EX 01115/17-132 23.05.2018 03.07.2018
P O Z V Á N K A na XXI. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 23.05.2018 01.06.2018
Záměr výpůjčky obecního pozemku 40_2018 23.05.2018 18.07.2018
Účetní závěrka obce Halenkovice za rok 2017 – návrh 14.05.2018 01.06.2018
Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2017 – návrh 14.05.2018 01.06.2018
Záměr výpůjčky obecního pozemku 34_2018 09.05.2018 27.06.2018
Veřejná vyhláška o doručení návrhu aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projednávání 04.05.2018 14.06.2018
Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji stanovená – Nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2018/036662-Z ze dne 22. 3. 2018. 02.05.2018 18.05.2018
Zveřejnění nepropachtovaného /nepronajatého majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu - podmínky 02.05.2018 30.05.2018
Zveřejnění nepropachtovaného /nepronajatého majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu - Nabídka pozemků k pronájmu KPÚ pro Zlínský kraj – Halenkovice 02.05.2018 30.05.2018
Veřejná vyhláška - Stanovení dopravního značení - Pohádka Halenkovice + mapka 02.05.2018 28.05.2018
Obec Halenkovice - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – čištěné (ČOV) 30.04.2018 31.05.2018
Obec Halenkovice - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – volné 30.04.2018 31.05.2018
Záměr výpůjčky obecního pozemku 27_2018 25.04.2018 23.05.2018
Záměr výpůjčky obecního pozemku 26_2018 25.04.2018 23.05.2018
Konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace 05.04.2018 03.05.2018
Rozhodnutí č. 26-2018 - Kanalizace a ČOV - II. etapa - Změna stavby 13.03.2018 29.03.2018
USNESENÍ z XX. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice konaného v Halenkovicích dne 1. března 2018 02.03.2018 20.03.2018
Úprava rozpočtu ZO/01/2018 02.03.2018 29.08.2018
Úprava rozpočtu ZO/05/2017 02.03.2018 29.08.2018
Úplné znění nařízení státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji v chovech domácích prasat 28.02.2018 17.03.2018
Úplné znění nařízení státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji v chovech domácích prasat 28.02.2018 17.03.2018
Pozvánka na XX. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 21.02.2018 02.03.2018
Záměr prodeje obecního pozemku 13.02.2018 31.03.2018
Záměr prodeje obecního pozemku 13.02.2018 31.03.2018
Záměr prodeje obecního pozemku_11_2018 13.02.2018 02.03.2018
Záměr prodeje obecního pozemku_10_2018 13.02.2018 02.03.2018
Nařízení Státní veterinární správy Zlín, Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) ve Zlínském kraji v chovech domácích prasat + vymezení zamořené oblasti 07.02.2018 23.02.2018
Zveřejnění nepropachtovaného (nepronajatého) majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu – nabídka pozemků k pronájmu + Průvodní dopis – pravidla podání žádosti 07.02.2018 29.03.2018
Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření 1/RO/2018 01.02.2018 20.09.2018
Volba prezidenta České republiky 2018 – Halenkovice 27.01.2018 27.02.2018
Nařízení Státní veterinární správy- Soupis chovů prasat domácích 15.01.2018 01.02.2018
Výzva k novému daňovému přiznání daně z nemovitosti 15.01.2018 01.02.2018
Prezidentské volby 2018 – výsledky voleb po 1. kole v Halenkovicích 13.01.2018 31.01.2018
Záměr výpůjčky obecního pozemku 1_2018 03.01.2018 31.01.2018
Oznámení o době a místě konání voleb v obci – volba prezidenta ČR 19.12.2017 29.01.2018