Kontaktní informace


Fakturační adresa

Obec Halenkovice
Halenkovice 76
763 63 Halenkovice 
IČO: 00283932
DIČ: CZ00283932

Bankovní spojení 

ČS a.s. Napajedla: 1405294339/0800

Zaměstnanci

Petra Rozsypalová ekonomka 577 945 736, 737 230 573 ucetni@halenkovice.cz
Bohdana Blažková matrikářka 577 945 736, 737 230 573 matrika@halenkovice.cz
Pavlína Bieberlová knihovna, zpravodaj 605 209 974 knihovna@halenkovice.cz
Šárka Hrubanová infokanál, web obce 734 262 324 info@halenkovice.cz
Věra Zábranová uklizečka
Stanislav Michalík provozář, řidič
Pavel Gabryš obsluha ČOV, řidič, údržba zeleně
Milan Kašpar řidič, strojník, údržba obce – zeleně
Martin Trvaj řidič, strojník, údržba obce – zeleně

Informovanost občanů

Informovanost občanů je zajišťována prostřednictvím pravidelného denního hlášení místního rozhlasu.
Obec Halenkovice také provozuje → Infokanál kabelové televize, na kterém mají obyvatelé Halenkovic k dispozici informace o dění v obci, sportovní zpravodajství, zprávy z kultury, fotoseriály z proběhlých akcí, kulturní programy divadel. Infokanál kabelové televize je aktualizován dvakrát týdně.
Dalším zdrojem informací občanům je → Halenkovický zpravodaj, který vychází každý čtvrtrok.

Místní knihovna

V patře kulturního domu Halenkovice sídlí také místní knihovna. Zřizovatelem knihovny je obec Halenkovice. Knihovna má v současné době k dispozici přes 6000 svazků a více než 260 registrovaných čtenářů.
→ www.halenkovice.knihovna.cz

Provozní doba knihovny:

pondělí 13:00 – 16:00 hodin
středa 08:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin
pátek 08:00 – 12:00 hodin