Úřední deska - archiv


 

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
Usnesení z XXII. zasedání ZO Halenkovice 29.08.2018 12.09.2018
Pozvánka s programem - XXII. zasedání zastupitelstva obce 20.08.2018 29.08.2018
Dražební vyhláška – opakovaná dražba nemovitých věcí – pozemky (podíl) zapsané na LV 2272 a LV 137 23.07.2018 08.08.2018
Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích. 18.06.2018 04.07.2018
Sdružení měst a obcí Východní Moravy – závěrečný účet a audit 2017 05.06.2018 22.06.2018
Pozvánka na jednání valného shromáždění – SMOVM 05.06.2018 22.06.2018
USNESENÍ z XXI. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice konaného v Halenkovicích dne 31. května 2018 01.06.2018 19.06.2018
Usnesení z XXI. zasedání ZO Halenkovice 01.06.2018 31.08.2018
Exekutorský úřad Brno, Mgr. Jan Krejsta – Usnesení o dražební vyhlášce – elektronická dražba nemovité věci (Richard Jelínek, Halenkovice 87) č.j. 159 EX 01115/17-132 23.05.2018 03.07.2018
P O Z V Á N K A na XXI. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 23.05.2018 31.05.2018
Veřejná vyhláška o doručení návrhu aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projednávání 04.05.2018 14.06.2018
Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji stanovená – Nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2018/036662-Z ze dne 22. 3. 2018. 02.05.2018 18.05.2018
Zveřejnění nepropachtovaného /nepronajatého majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu - podmínky 02.05.2018 30.05.2018
Zveřejnění nepropachtovaného /nepronajatého majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu - Nabídka pozemků k pronájmu KPÚ pro Zlínský kraj – Halenkovice 02.05.2018 30.05.2018
Veřejná vyhláška - Stanovení dopravního značení - Pohádka Halenkovice + mapka 02.05.2018 28.05.2018
Obec Halenkovice - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – čištěné (ČOV) 30.04.2018 31.05.2018
Obec Halenkovice - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – volné 30.04.2018 31.05.2018
Konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace 06.04.2018 30.04.2018
Rozhodnutí č. 26-2018 - Kanalizace a ČOV - II. etapa - Změna stavby 13.03.2018 29.03.2018
Úprava rozpočtu ZO/05/2017 02.03.2018 30.06.2018
USNESENÍ z XX. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice konaného v Halenkovicích dne 1. března 2018 01.03.2018 01.04.2018
Úplné znění nařízení státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji v chovech domácích prasat 28.02.2018 17.03.2018
Úplné znění nařízení státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji v chovech domácích prasat 28.02.2018 17.03.2018
Pozvánka na XX. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 21.02.2018 02.03.2018
Záměr prodeje obecního pozemku 13.02.2018 31.03.2018
Záměr prodeje obecního pozemku 13.02.2018 31.03.2018
Nařízení Státní veterinární správy Zlín, Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) ve Zlínském kraji v chovech domácích prasat + vymezení zamořené oblasti 07.02.2018 23.02.2018
Zveřejnění nepropachtovaného (nepronajatého) majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu – nabídka pozemků k pronájmu + Průvodní dopis – pravidla podání žádosti 07.02.2018 29.03.2018
Volba prezidenta České republiky 2018 – Halenkovice 27.01.2018 27.02.2018
Nařízení Státní veterinární správy- Soupis chovů prasat domácích 15.01.2018 01.02.2018
Výzva k novému daňovému přiznání daně z nemovitosti 15.01.2018 01.02.2018
Prezidentské volby 2018 – výsledky voleb po 1. kole v Halenkovicích 13.01.2018 31.01.2018
Oznámení o době a místě konání voleb v obci – volba prezidenta ČR 19.12.2017 29.01.2018
Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise 15.12.2017 27.12.2017
Schválený rozpočet ZŠ Halenkovice na rok 2018 13.12.2017 31.12.2017
Usnesení z XIX. zasedání ZO Halenkovice – 19/ZO 13.12.2017 29.12.2017
Schválený rozpočet obce 2018 (příjmy a výdaje) 13.12.2017 31.12.2017
Úprava rozpočtu ZO/04/2017 13.12.2017 01.03.2018
Sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Halenkovice obce Halenkovice ze dne 30.11.2017, čj. OO-1/2013-705 06.12.2017 06.01.2018
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, pracoviště Zlín – Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Halenkovice, čj. OO-1/2013-705 06.12.2017 06.02.2018
Pozvánka s programem na XIX. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 05.12.2017 13.12.2017
Obec Halenkovice – Oznámení – Záměr prodeje stavebního pozemku (výběrové řízení) 29.11.2017 11.01.2018
Obecní úřad Halenkovice - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky 2018 28.11.2017 12.01.2018
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu – Veřejná vyhláška – Doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 24.11.2017 09.01.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.11.2017 07.12.2017
Pozvánka valné shromáždění SMOVM 30. 11. 2017 15.11.2017 01.12.2017
Návrh rozpočtu SMOVM na rok 2018 15.11.2017 01.12.2017
Střednědobý výhled rozpočtu SVOMV na rok 2019–2021 15.11.2017 01.12.2017
Volba prezidenta ČR 2018 – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 13.11.2017 22.12.2017
Krajská veterinární správa Zlín – Nařízení Státní veterinární správy – Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji. čj. SVS/2017/1350-19-Z 09.11.2017 28.11.2017