Sběrné dvory


Sběrné dvory ruší odběr pneumatik

Od 1. 1. 2018 lze pneumatiky odevzdávat v autoservisech a pneuservisech. V novém roce již nebude možné odevzdávat pneumatiky ve sběrných dvorech. Pneumatiky lze od 1. ledna 2018 odevzdávat v autoservisech a pneuservisech. Služba probíhá v rámci zpětného odběru a je bezplatná.

→ Seznam sběrných míst 
→ Více informací naleznete na stránkách MŽP
→ Více informací na www.eltma.cz
→ Kam s použitými pneumatikami (leták)

Beton, cihly, tašky a keramické výrobky, směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, dále zeminu, kamení a vytěženou hlušinu je možné odkládat ve sběrném dvoře na Pláňavách. Ve sběrných dvorech je možné odkládat také kovy, sklo a plastové obaly. Kovový odpad je ukládán na 3 vyčleněných skládkách. Odvoz nebezpečného odpadu je zajištěn firmou Technické služby Otrokovice.

Sběrný dvůr Pláňavy
Úterý 15:00 – 17:00
Čtvrtek 15:00 – 17:00
Sobota 10:00 – 14:00
Sběrný dvůr Dolina
Čtvrtek 15:00 – 17:00
Sobota 10:00 – 14:00
Neděle 15:00 – 17:00
Sběrný dvůr U Svatých
Úterý a čtvrtek 15:00 – 17:00
Sobota 10:00 – 14:00
Neděle 16:00 – 18:00