Úřední deska - archiv


 

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
Usnesení z XVIII. zasedání ZO Halenkovice – 18/ZO 20.10.2017 06.11.2017
Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření 3/ZO/2017 20.10.2017 31.12.2017
Pozvánka na XVIII. mimořádné zasedání ZO Halenkovice 11.10.2017 19.10.2017
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Halenkovice – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 10.10.2017 30.06.2018
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí čj. OO-1/2013-705 27.09.2017 03.11.2017
Ministerstvo životního prostředí Návrh opatření obecné povahy - zastavení těžby dřevin smrku a borovice 19.09.2017 05.10.2017
Veřejná vyhláška OŽP/39874/2017/HOF 11.09.2017 27.09.2017
Usnesení z XVII. zasedání ZO Halenkovice – 17/ZO 01.09.2017 19.09.2017
Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření 2/ZO/2017 01.09.2017 31.12.2017
Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR 2017 21.08.2017 23.10.2017
Plánovaný chodník, vedoucí od Nové školy na Dolní Konec a rekonstrukce křižovatky v místní části Zádřinové 08.06.2017 15.09.2017
Usnesení z XVI. zasedání ZO Halenkovice – 16/ZO 01.06.2017 20.06.2017
Usnesení z XV. zasedání ZO Halenkovice – 15/ZO 28.04.2017 13.05.2017
Přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 10.04.2017 01.11.2017
Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. (Úprava provozu u Svatých a na Dolině v důsledku budování kanalizace na silnici III/36747). 10.04.2017 01.11.2017
Povinně zveřejňované dokumenty dle zákona č. 250/2000 Sb. – oznámení 23.03.2017 23.03.2018
Rozpočet obce Halenkovice 2017 příjmová a výdajová část 23.03.2017 23.03.2018
Usnesení z XIV. zasedání ZO Halenkovice – 14/ZO 09.02.2017 28.02.2017
Obec Halenkovice – Pozvánka + program na XIV. zasedání ZO – 14/ZO 01.02.2017 09.02.2017
Obec Halenkovice, Halenkovice 76 – Strategický rozvojový plán obce Halenkovice na období 2017 - 2018 31.01.2017 28.02.2017
Příspěvek zřizovatele ZŠ a MŠ Halenkovice na rok 2017 10.01.2017 10.01.2017
Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2016 10.01.2017 10.01.2017
Usnesení z XIII. zasedání ZO Halenkovice – 13/ZO 21.12.2016 06.01.2017
Usnesení z XII. zasedání ZO Halenkovice – 12/ZO 31.10.2016 16.11.2016
Usnesení z XI. zasedání ZO Halenkovice – 11/ZO 23.09.2016 10.10.2016
Usnesení z X. zasedání ZO Halenkovice – 10/ZO 24.06.2016 11.07.2016
Usnesení z IX. zasedání ZO Halenkovice – 9/ZO 27.05.2016 13.06.2016
Usnesení z VIII. zasedání ZO Halenkovice – 8/ZO 09.05.2016 23.05.2016
Usnesení z VII. zasedání ZO Halenkovice – 7/ZO 24.03.2016 11.04.2016
Hospodaření obce Halenkovice – Tabulka příjmů a výdajů za období 2013–2016 10.01.2016 10.01.2016
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Halenkovice na rok 2017 10.01.2016 10.01.2016